Katowice walczą o czyste powietrze. System będzie ostrzegał mieszkańców przed smogiem

2021-02-22 6:00 Artykuł Sponsorowany
Katowice walczą o czyste powietrze
Autor: Mat. prasowe Katowice walczą o czyste powietrze

Wymiana „kopciuchów”, akcje edukacyjne i Smogobus, a teraz system monitoringu jakości powietrza, który będzie ostrzegał mieszkańców – również po śląsku – przed niebezpiecznym stężeniem smogu. Katowice walczą o czyste powietrze, prowadząc liczne działania na szeroką skalę. Imponujące liczby mówią same za siebie.

Katowice walczą o czyste powietrze

W ostatnich latach władze Katowic wzmocniły działania na rzecz walki o czyste powietrze w mieście. W ciągu pięciu lat (2015-2020) dzięki miejskiemu programowi udało się dofinansować wymianę 4865 źródeł ciepła, kosztem 42,1 mln złotych. Co ważne, dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Od października do grudnia ubiegłego roku w Katowicach trwała także akcja #nieTruj, w ramach której wybrane rejony Katowic odwiedził specjalny Smogobus. Podróżowali nim pracownicy Urzędu Miasta, którzy zachęcali mieszkańców do wymiany kotłów węglowych przy wsparciu finansowym miasta. Podczas 29 kursów Smogobusa udzielono również 545 porad związanych ze starymi kotłami i przyjęto 160 wniosków na ich wymianę.

Na dowód tego, że działania miasta przynoszą efekty, wystarczy przedstawić ostatnie statystyki. Dane „Systemu monitoringu jakości powietrza” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że z roku na rok jakość powietrza się poprawia. Sam rok 2019 charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w historii pomiarów. Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów), średnia miesięczna w 2019 roku wyniosła 33. Dla porównania, w 2018 roku było to 40, a w 2017 roku – 41, natomiast w 2010 roku średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Ubiegłoroczne dane też wskazują najniższe wartości w historii, które wyniosły 29. Porównując rok 2020 i 2019, ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o 12%, a na przestrzeni 10 lat jest to spadek aż o 44%.

Projekt AWAIR w Katowicach

Wśród wielu działań miasta jest europejski projekt AWAIR w Katowicach. Właśnie zakończył się ostatni etap montowania czujników powietrza, realizowany w jego ramach. W wybranych jednostkach organizacyjnych miasta zamontowano w sumie 9 specjalnych urządzeń monitorujących jakość powietrza wewnętrznego. To dopełnienie wcześniejszych działań, w ramach których zainstalowano 127 czujników zewnętrznych.

– Walka o czyste powietrze to jedno z największych wyzwań dla wielu miast województwa śląskiego. W Katowicach od dłuższego czasu podejmujemy złożone, warte dziesiątki milionów złotych działania na rzecz czystego powietrza. Przykładem może być system monitoringu jakości powietrza wewnętrznego realizowany w ramach projektu AWAIR. To kolejne działanie skupiające się na bieżącej kontroli powietrza w naszym mieście. Wytypowaliśmy trzy placówki miejskie do zamontowania czujników. W każdej zostały wybrane trzy sale, w których zostały zamontowane stacje monitorujące – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

System monitoringu jakości powietrza wewnętrznego zrealizowany w ramach projektu AWAIR polega na zamontowaniu w wybranych placówkach miasta Katowice stacji monitorujących jakość powietrza wewnętrznego. Składa się on z dziewięciu urządzeń pomiarowych, które mierzą parametry chwilowe powietrza wewnętrznego takie jak: temperatura, stężenie pyłów PM10, PM2,5, stężenie CO2 oraz wilgotność powietrza. Dodatkowo stacje monitoringu rejestrują moment otwarcia drzwi i okien w salach za pomocą zamontowanych kontaktronów. Czujniki zostały zamontowane w Miejskim Przedszkolu nr 85, Szkole Podstawowej nr 33 oraz oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej. W zależności od stanu jakości powietrza na zewnątrz oraz sposobu wykorzystania pomieszczeń, osoby odpowiedzialne za ich użytkowanie będą mogły stosować różne działania zgodnie z przyjętymi protokołami opracowanymi przez partnerów AWAIR. Koszt instalacji tych urządzeń to 120,5 tys. zł brutto, z czego aż 85% to dotacja ze środków europejskich.

Katowice walczą o czyste powietrze
Autor: Mat. prasowe Katowice walczą o czyste powietrze

Czujniki do monitorowania powietrza w Katowicach

Czujniki do monitorowania powietrza wewnątrz pomieszczeń to ostatni etap wdrażania projektu AWAIR. Wcześniej Katowice otrzymały dofinansowanie zadania na realizację pilotażowych działań, polegających na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego.

- W ramach działań pilotażowych zamontowaliśmy 127 czujników jakości powietrza zewnętrznego. Wyniki ich pomiarów dostępne są w czasie rzeczywistym na 155 ekranach multimedialnych, które zainstalowane są w wybranych obiektach użyteczności publicznej, między innymi w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2 czy Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Miasta przy Rynku 1 - mówi Daniel Wolny, kierownik Biura Zarządzania Energią.

Pomiary są też na bieżąco podawane za pośrednictwem strony https://powietrze.katowice.eu. Obecnie jest to największy w Polsce system monitorowania jakości powietrza zewnętrznego,  który stanowi własność miasta. Projekt AWAIR współfinansowany jest ze środków INTERREG CENTRAL EUROPE.

Komunikaty po polsku oraz po śląsku

Wchodząc na stronę powietrze.katowice.eu można odczytać bieżące parametry powietrza w interesującym nas rejonie Katowic. Znajdują się tam też komunikaty i zalecenia związane ze stanem powietrza. Co ciekawe, te zalecenia wyświetlane są najpierw w języku polskim, a chwilę później ten sam komunikat wyświetla się po śląsku.

W przypadku dobrego stanu przeczytamy np.:

 • Powietrze w bardzo dobrym stanie. Nic tylko wyjść z domu pooddychać świeżym powietrzem.
 • Powietrze na zicher. Nic ino wyłazić z doma i nachytać sie świeżego luftu.
 • Lepiej się módl do Pana Boga, aby zawsze było tak pięknie jak teraz.
 • Rzykej do Ponbóczka coby durś było tak gryfnie jak terozki.

Stan umiarkowany:

 • Nie jest źle, ale jak nie musisz to nie wychodź na zewnątrz.
 • Ni ma tak źle, ale jak nie musisz to nie łaź po placu.
 • Nie ma co niepotrzebnie ryzykować, nie wiadomo kto czym pali w piecu.
 • Ni ma co niepotrzebnie ryzykować, ni wiadomo kto co mioł w kułkastli.

Stan zły:

 • Lepiej zostaw auto w domu i jechać autobusem albo tramwajem.
 • Lepij zostow auto w doma i jedź sie busym abo baną.
 • Uwaga! Pyły latają w powietrzu.
 • Dej pozór! Pyły lotają w lufcie.

Artykuł sponsorowany.