Koniec z polityczną agitacją na Jasnej Górze? Nowy regulamin będzie tego zabraniał

2020-06-30 9:12 NAU
Jasna Góra, Częstochowa: Agitacja wyborcza w kościele? Minister przemawiała z ambony!
Autor: Biuro Prasowe Jasnej Góry Jasna Góra, Częstochowa: Agitacja wyborcza w kościele? Minister przemawiała z ambony!

Koniec z polityką na Jasnej Górze? Jest nowy regulamin dla organizatorów pielgrzymek i innych wydarzeń na Jasnej Górze. Czytamy w nim, ze zakazane będzie manifestowanie jakichkolwiek poglądów politycznych przed Cudownym Obrazem. Szczegóły na slask.eska.pl.

Częstochowa. Agitacja wyborcza na Jasnej Górze? To będzie zabronione

Jest nowy regulamin Jasnej Góry podpisany przez przeora o. Samuela Pacholskiego. Regulamin będzie zabraniał politycznych wystąpień z ambony przed Cudownym Obrazem. Dlaczego to takie ważne? Bowiem w ostatnich dniach wokół tego niezwykle ważnego duchowo dla Polaków miejsca narosło sporo kontrowersji. Mamy na myśli konkretnie dwa zaskakujące wydarzenia. Najpierw - w połowie czerwca Biskup Antoni Długosz podczas Apelu Jasnogórskiego porównał Łukasza Szumowskiego i Mateusza Morawieckiego do ewangelistów. Natomiast kilkanaście dni później z ambony na Jasnej Górze przemawiała wicepremier Jadwiga Emilewicz, która Jasną Górę odwiedziła z okazji Dnia Przedsiębiorcy. Wygłosiła wówczas z ambony przemówienie, a jej przeciwnicy zarzucili jej agitację polityczną w kościele.

Po tych wydarzeniach postanowiono stworzyć nowy regulamin dla organizatorów pielgrzymek na Jasnej Górze. W nowym regulaminie możemy przeczytać m.in. o tym, że "Klasztor i sanktuarium na Jasnej Górze to miejsce święte, które pełni doniosłą rolę w życiu i posługiwaniu Kościoła w Polsce. Jest otwarte na ludzi wszelkich wyznań, na różnorodność grup społecznych, organizacji i zrzeszeń, z zachowaniem wzajemnego szacunku, a także poszanowaniem wiary i nauczania Kościoła katolickiego. Pierwszorzędnymi celami każdego tu przybywającego winny być: uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, oddawanie czci Matce Bożej, otwartość na głoszone w tym miejscu Słowo Boże i pragnienie nawrócenia".

Jak przedstawia się nowy regulamin Jasnej Góry? Oto 12 najważniejszych zasad:

 1. Organizacja pielgrzymek i innych wydarzeń na Jasnej Górze możliwa jest po otrzymaniu wyraźnej zgody Kustosza, ustaleniu terminu, ram czasowych oraz programu pobytu w sanktuarium.
 2. Organizatorzy pielgrzymek są uprawnieni do zapraszania na Jasną Górę władz państwowych oraz osób publicznych, tylko po konsultacjach z Kustoszem.
 3. Wydarzenia organizowane w sanktuarium nie mogą stanowić okazji do manifestowania jakichkolwiek poglądów politycznych oraz takich przekonań społecznych, które stoją w sprzeczności z nauczaniem Kościoła.
 4. Przepowiadanie Słowa Bożego w sanktuarium powinno być starannie przygotowane, ewangeliczne, kerygmatyczne, oparte na nauczaniu Kościoła i służyć pogłębieniu duchowości maryjnej. Nie może zawierać prywatnych poglądów głoszącego, szczególnie zaś odniesień politycznych i takich wątków społecznych, które są sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Zasada ta dotyczy także innych wypowiedzi podczas liturgii.
 5. Jasnogórska Kaplica z Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do sprawowania liturgii i głoszenia Słowa Bożego przez osoby duchowne. Wypowiedzi osób świeckich dopuszczalne są tylko w wypadku modlitwy, składania świadectwa, aktów zawierzenia lub konferencji ewangelizacyjnych, zaplanowanych przez Organizatora po wcześniejszym otrzymaniu wyraźnej zgody Kustosza.
 6. Przemówienia osób świeckich możliwe są w innych przestrzeniach sanktuarium, tylko poza czasem i miejscem liturgii. Lista przemawiających oraz ramy czasowe wystąpienia muszą zostać zaaprobowane przez Kustosza.
 7. Sanktuarium jest otwarte na wielość i różnorodność grup, będących przejawem żywotności Kościoła. Stanowczo zabrania się jednak propagowania na Jasnej Górze niechrześcijańskich postaw i ideologii, a w szczególności podziałów narodowych, wrogości, pogardy, rasizmu, ksenofobii, egoizmów, nacjonalizmów i fundamentalizmów [por.: Chrześcijański kształt patriotyzmu. Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Społecznych].
 8. Zakazane jest na całym terenie sanktuarium organizowanie jakichkolwiek manifestacji, eksponowanie napisów i znaków propagujących partie lub ruchy głoszące poglądy sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego.
 9. Przygotowanie i prowadzenie wydarzeń artystycznych, jakiekolwiek zmiany w wystroju i organizacji miejsc, możliwe jest tylko po wyraźnej zgodzie Kustosza.
 10. Użycie materiałów pirotechnicznych lub emitowanie dźwięków o dużym natężeniu jest możliwe tylko za pozwoleniem odpowiednich władz, po uprzedniej zgodzie Kustosza.
 11. Prowadzenie transmisji, relacji, serwisów informacyjnych i fotograficznych, zapraszanie dziennikarzy, organizowanie konferencji prasowych i inne formy działalności medialnej możliwe są tylko po uzgodnieniach z Biurem Prasowym Jasnej Góry. Dziennikarze obsługujący wydarzenia na Jasnej Górze zobowiązani są do posiadania akredytacji.
 12. Klasztor lub inne upoważnione przez niego podmioty mogą utrwalać, transmitować i wykorzystywać obraz i dźwięk. Przebywanie na terenie sanktuarium jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku.

Kluczowe są tu punkty nr 3, 4 i 5 regulaminu, które wprost zabraniają manifestowania poglądów politycznych na Jasnej Górze.

ZOBACZ także: Wybory prezydenckie 2020 w woj. śląskim. W Katowicach i Sosnowcu wygrał Rafał Trzaskowski [WYNIKI W MIASTACH I POWIATACH]

Gigantyczne kolejki do głosowania w Sosnowcu

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.