​Kto dołączy do Agaty Kuleszy, Katarzyny Nosowskiej czy Henryka Sawki?

2020-01-15 12:13 Michał Zaręba
Urząd Miasta Szczecin
Autor: Grzegorz Kluczyński Urząd Miasta Szczecin

Tego dowiemy się na początku czerwca, bo póki co do końca maja można zgłaszać kandydatury do tytułu Honorowego Ambasadora Miasta Szczecin.

Magistrat po raz kolejny przyzna ten wyjątkowy tytuł osobom czy instytucjom które promują Szczecin w Polsce i za granicą. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta (sala 62). Wypełniony wniosek można złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62), przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: boi@um.szczecin.pl

"Ambasadorami Szczecina" zostali między innymi żeglarz Wojciech Maleika i saksofonista Sylwester Ostrowski. Ten wyjątkowy tytuł otrzymał także żaglowiec Dar Młodzieży.

Aby zgłosić kandydata należy wypełnić wniosek- powiedział Radiu ESKA Szczecin, Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta: