72. Rocznica Powstania Warszawskiego akcja UM

Warszawa – miasto nieujarzmione, wielokrotnie w przeszłości dawała dowód męstwa. We wrześniu 1939 roku na początku II wojny światowej stawiła czoło najeźdźcy, kolejna krwawa próba nadeszła w sierpn...

dodano 29-7-2016

W 72. rocznicę Godziny „W" warszawiacy, armatorzy jednostek rzecznych, policja, jednostki formacji proobronnych, WOPR, ludzie Wisły, rekonstruktorzy, środowiska kombatanckie i harcerze dołączą do m...

dodano 29-7-2016

Jak co roku na obchody powstańcze zaprasza prezydent m.st. Warszawy.

dodano 29-7-2016

31 sierpnia m.st. Warszawa zaprasza na pl. Krasińskich na wyjątkowy koncert poświęcony 72. rocznicy Powstania Warszawskiego, w którym poprzez muzyczną interpretację wierszy młodych twórców opowiedz...

dodano 29-7-2016

Jak co roku Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych, które są dopełnieniem oficjalnych obchodów rocznicowych.

dodano 29-7-2016