egzamin zawodowy 2021 CKE wyniki

W czerwcu odbywa się sesja letnia egzaminu zawodowego 2022. Wyniki CKE zostaną opublikowane i przekazane do szkół 31 sierpnia 2022 roku. Następnie wszyscy, którzy zdali egzaminy zawodowe otrzymają św…

dodano 21-6-2022

Wyniki egzaminu zawodowego 2021 CKE udostępni zdającym we wtorek, 31 sierpnia. O której godzinie i jak należy sprawdzić wyniki na stronach OKE oraz na portalu zdającego? Niektórzy zdający swój wynik …

dodano 31-8-2021

Wyniki egzaminu zawodowego 2021 CKE opublikowało we wtorek, 31 sierpnia. Niestety, niektórzy zdający zgłaszają problem z logowaniem - nie mogą się dostać do systemu, żeby sprawdzić swoje wyniki z egz…

dodano 31-8-2021

Egzamin zawodowy dla zdających w Formule 2017 i 2012 rozpoczął się 21 czerwca 2021 od egzaminów z części praktycznej. 22 czerwca zdający podeszli do egzaminów pisemnych. Kiedy wyniki egzaminu zawodow…

dodano 31-8-2021

Egzamin zawodowy 2021. Sesja letnia egzaminu zawodowego rozpoczęła się w czerwcu. To egzamin państwowy, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdający podchodzą do części pisemnej i prak…

dodano 25-6-2021

Komentarze po egzaminie zawodowym 2021 są bardzo różne: niektórzy zdający są załamani trudnością zadań z części pisemnej, inni nie kryją radości i twierdzą, że poszło im znakomicie. Po sprawdzeniu po…

dodano 25-6-2021

Trwa sesja letnia egzaminu zawodowego 2021. Zdający mają już za sobą egzamin z części pisemnej, podczas którego musieli się zmierzyć z zadaniami z arkusza przygotowanego przez CKE. W oczekiwaniu na o…

dodano 24-6-2021

Odpowiedzi egzamin zawodowy 2021. Klucz odpowiedzi na egzamin zawodowy 2021 i oficjalne odpowiedzi CKE. W czerwcu 2021 rozpoczęła się sesja letnia egzaminów zawodowych. Letnia sesja egzaminów zawodo…

dodano 15-6-2021

Egzamin zawodowy 2021. Harmonogram egzaminów. Rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych w trzech formułach – Formuła 2012, Formuła 2017, Formuła 2019. W poniedziałek, 7 czerwca wystartowała se…

dodano 11-6-2021

Egzamin zawodowy 2021. Sesja letnia egzaminu zawodowego rozpoczyna się w czerwcu. To egzamin państwowy, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdający podejdą do części pisemnej i prakty…

dodano 7-6-2021

Egzamin zawodowy 2021, CKE. Wyniki, 31 marca! Na oficjalnych stronach można już sprawdzić wyniki tegorocznego egzaminu zawodowego. Każdy, kto przystępował do testu, z pewnością chce wiedzieć, czy zda…

dodano 31-3-2021