historia powszechna

Najważniejsze daty i wydarzenia w historii świata - czy dopasujesz je do siebie? Wiele z nich to kamienie milowe w rozwoju naszej cywilizacji, które do tej pory mają wpływ na nasze życie. Kto wie, co…

dodano 12-2-2021