nowa lista lektur 2021/2022

Jest nowa lista lektur szkolnych. Zgodnie z wytycznymi podpisanymi przez ministra Przemysława Czarnka, znajdzie się na niej dziewięć pozycji poświęconych Janowi Pawłowi II i dwie pozycje dotyczące ka…

dodano 17-8-2021

MEiN ogłosiło zmiany w liście lektur, które będą obowiązywać w roku szkolnym 2021/2022. W nowym wykazie lektur obowiązkowych i uzupełniających znalazły się m.in. książki o papieżu Polaku - świętym Ja…

dodano 17-8-2021