prof. Andrzej Nowak

Spotkanie prezydentów Polski i Rosji w Katyniu i Smoleńsku ocenia Prof. Andrzej Nowak

dodano 13-4-2011

Jaki wpływ na stosunki polsko-rosyjskie będzie miało śledztwo smoleńskie - poprawią się one, czy raczej pogorszą - pytamy prof. Andrzeja Nowaka

dodano 21-1-2011