zatoka gdańska katastrofa ekologiczna

Do Wisły trafiły ponad dwa biliony ścieków! To na skutek awarii kolektora, który odprowadzał nieczystości do oczyszczalni Czajka. Ścieki dotarły już nawet do Zatoki Gdańskiej! Przebadane próbki wyk...

dodano 11-9-2019

- Najwyższa Izba Kontroli zbada, jak polskie służby monitorują zagrożenia ekologiczne, wynikające z zalegającego w zatopionych wrakach ropopochodnego paliwa oraz broni chemicznej - wynika z opublik...

dodano 3-4-2019