Ciężki los Rydzyka. Dziennie 10 tysięcy złotych mniej wpływa na konto jego fundacji

2020-10-17 9:06 korz
Tadeusz Rydzyk
Autor: SUPER EXPRESS Tadeusz Rydzyk

94 tysiące złotych dziennie, tyle każdego dnia wpłacali wierni na konto fundacji Lux Veritatis, ojca Tadeusza Rydzyka w 2018 roku. W 2019 roku było to już tylko 84 tysiące złotych. Mimo to fundacja Lux Veritatis jest warta ćwierć miliarda złotych.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym majątek fundacji Rydzyka na koniec 2019 roku jest wart: 249 561 796 zł. Słownie dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy i siedemset dziewięćdziesiąt złotych. Fundacja Rydzyka miała w 2019 roku przychód w wysokości 45.527.296,76. Najwięcej Rydzyk dostał od swoich słuchaczy, bo aż 30.727.607,59 złotych. Dziennie 84 tysiące 185 złotych. Fundacja w 2019 roku zarobiła 14.419.117,94 na sprzedaży wyrobów i usług (m.in. produkcja i emisja audycji telewizyjnych, produkcja i emisja reklamy telewizyjnej, udostępnienie sygnału i programu telewizyjnego, promocja), 13.470.320,29 - sprzedaż towarów i materiałów (m.in. książki, płyty DVD i CD) 948.797,65) działalność gospodarcza za granicą 380.571,23. Zysk netto fundacji zakonnika wyniósł 1 milion 300 tysięcy złotych.

CZYTAJ: Chełmża. Co będzie z małym Kubusiem? Jego rodzice zginęli w koszmarnym wypadku

Tymczasem rok wcześniej fundacja zarobiła dużo więcej, bo aż 3 miliony 329 tysięcy. Majątek na koniec 2018 roku był wart 235 976 722 złotych. Słownie dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy i siedemset dwadzieścia dwa złote. Fundacja miała w 2018 roku 48 000 324 złotych przychodu. Słownie czterdzieści osiem milionów trzysta dwadzieścia cztery złote.

Okazuje się, że lwia część tej kwoty to darowizny od wiernych. Łącznie wpłacili oni na konto fundacji ojca dyrektora aż 34 209 416 złotych. Słownie trzydzieści cztery miliony dwieście dziewięć tysięcy i czterysta szesnaście złotych.93 724 złotych. Słownie dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote. Tyle dziennie wierni każdego dnia od poniedziałku do niedzieli wpłacali na konto fundacji przez cały rok.

Fundacja ojca Tadeusza prowadzi też działalność gospodarczą. I tu ciekawostka okazuje się, że sprzedaż książek, płyt DVD i CV przyniosła przychód w wysokości 242 419 złotych. To niewielka kwota w porównaniu do wpłat na konto fundacji jak i przychodu z produkcji i emisji audycji telewizyjnych oraz produkcji i emisji reklam telewizyjnych, jak również udostępnienie sygnału i programu telewizyjnego. To przyniosło przychód w wysokości 13 181 862. Fundacja miała w 2018 roku zysk netto w wysokości 3 329 311. 

Express Biedrzyckiej - Robert Biedroń: Czarnek to Rydzyk w garniturze

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.