WSEiZ… dobry wybór, bo Twój! Trwa rekrutacja na studia [GALERIA]

2019-09-12 8:00 Artykuł Sponsorowany

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wie, jak tworzyć profesjonalne programy kształcenia, od lat współpracuje z pracodawcami, uczy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji. To miejsce, w którym jakość wynika z doświadczenia! 

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu. Wynika to z umiejętności praktycznych kadry, wpływu pracodawców na profile kształcenia, nowoczesnych programów nauczania i jakości kształcenia zgodnej ze standardami europejskimi. Studenci mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, licencjata, a także na czterech kierunkach studiów – magistra inżyniera, magistra sztuki lub magistra.

10 kierunków studiów

Na WSEiZ można wybrać spośród dziesięciu kierunków studiów:

  • Architektura (I° i II°),
  • Architektura Krajobrazu (I°),
  • Architektura Wnętrz (I° i II°),
  • Budownictwo (I°),
  • Wzornictwo (I°),
  • Ochrona Środowiska (I° i II°),
  • Zdrowie Publiczne (I°),
  • Zarządzanie (I°)
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I° i II°),
  • Mechanika i Budowa Maszyn (I°).

W roku akademickim 2019/2020 w planach jest uruchomienie jedenastego kierunku studiów – Informatyki.

Na WSEiZ można wybrać spośród dziesięciu kierunków studiów
Autor: materiały sponsora Na WSEiZ można wybrać spośród dziesięciu kierunków studiów

Wydział architektury

Wydział Architektury – jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i jeden z kilku w Polsce – decyzją MNiSW uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Absolwenci kończą studia z tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! Wydział Architektury WSEiZ otrzymał również pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Ponadto wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez PKA zostały ocenione pozytywnie.

W celu ścisłego powiązania programów studiów ze zmieniającym się rynkiem pracy, WSEiZ intensywnie współpracuje z otoczeniem gospodarczym, prowadzi badania wskazujące na oczekiwania pracodawców, monitoruje losy zawodowe absolwentów oraz organizuje Targi Pracy. W WSEiZ odbywają się również spotkania i wykłady przedstawicieli pracodawców: wybitnych praktyków biznesu, architektów, kadry zarządzającej renomowanych firm, przekazujących swoje doświadczenia zawodowe studentom. 

Uczelnia organizuje m.in. targi pracy
Autor: materiały sponsora Uczelnia organizuje m.in. targi pracy

WSEiZ

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie dysponuje własną, usytuowaną w centrum Warszawy bazą dydaktyczno-administracyjną, w której znajdują się profesjonalnie wyposażone, specjalistyczne pracownie i laboratoria. W nowocześnie zaadaptowanym budynku przy ul. Olszewskiej 12 znajduje się siedziba uczelni wraz z administracją, która razem z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu zlokalizowanej na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego.

WSEiZ stawia nie tylko na wiedzę, ale także kreuje zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych, kompetentnych ludzi z pasją m.in. poprzez działalność Biura Karier, które angażuje studentów w realne projekty realizowane przez pracodawców, organizuje Targi Pracy, na które zaprasza firmy z branży: architektoniczno-budowlanej, architektury wnętrz, ochrony środowiska oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Na kierunkach artystycznych i technicznych organizuje wystawy prac projektowych i plastycznych, wspierając edukację, twórczy rozwój oraz autokreację studentów. W Galerii, która mieści się w Atrium budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16, prezentowane i promowane są prace wykładowców, studentów, absolwentów oraz twórców związanych z uczelnią. Szczegółowe informacje o terminach wystaw i twórcach znajdują się na wseiz.pl oraz na facebookowej stronie uczelni

Na uczelni znajduje się galeria z pracami studentów i wykładowców
Autor: materiały sponsora Na uczelni znajduje się galeria z pracami studentów i wykładowców

Artykuł sponsorowany