Kancelaria Sejmu musi ujawnić listy poparcia sędziów do KRS . Jest decyzja WSA

2020-01-24 18:42
Sąd Najwyższy
Autor: wikimedia.org/CC BY-SA 3.0/Darwinek

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił postanowienie prezesa UODO, który zakazał ujawniania listy poparcia kandydatów na członków-sędziów KRS. Ujawnienie list nakazał także w czerwcu Naczelny Sąd Administracyjny w prawomocnym wyroku, ale Kancelaria Sejmu do dziś nie zdecydowała się na ujawnienie list nie odnosząc się do wiążącego ich orzeczenia.

Listy o które trwa od kilku miesięcy awantura, zawierają nazwiska sędziów, którzy poparli kandydatów na członków-sędziów KRS. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak wszczął w lipcu dwa postępowania, które mają wykazać, czy ujawnienie danych osobowych sędziów jest zgodne z prawem. Do czasu ich zakończenia zabronił Kancelarii Sejmu ujawniania nazwisk. Po chwili zawiesił swoje postępowania, gdyż posłowie PiS złożyli w podobnej sprawie wniosek do TK. Orzeczenie TK do tej pory jeszcze nie zapadło. Na decyzję prezesa UODO powoływała się szefowa Kancelarii Sejmu.

Decyzję prezesa UODO zaskarżył w WSA rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. W jego opinii prezes nie może przyznawać sobie prawa do kontroli prawomocnych orzeczeń sądu. Prezes UODO nie może zakazywać wykonania prawomocnego wyroku NSA. Orzeczenie WSA w tej sprawie nie jest prawomocne. Przysługuje na nie skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.