Były ważny minister zatrzymany! Dziecięca pornografia w jego komputerze

2020-10-02 10:35
Pigułki / zdjęcie ilustracyjne
Autor: Pixabay.com / CC0 Pigułki / zdjęcie ilustracyjne

Jak ustalił „Super Express”, były Główny Inspektor Farmaceutyczny Zbigniew N. został zatrzymany przez CBA! To efekt prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach śledztwa, które dotyczy niedopełniania obowiązków służbowych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w związku z podejmowanymi przez niego decyzjami administracyjnymi wobec hurtowni farmaceutycznych. - W toku śledztwa zabezpieczono komputer Zbigniewa N. Znajdowało się na nim kilkadziesiąt plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich – mówi nam osoba znająca kulisy śledztwa. W piątek Zbigniewowi N. zostały postawione zarzuty posiadania dziecięcej pornografii oraz niedopełnienia obowiązków.

W kwietniu 2016 r. inspektorzy GIF przeprowadzili kontrolę doraźną jednej z hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez spółkę z Warszawy. W trakcie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości. Hurtownia prowadziła obrót lekami niedopuszczonymi do obrotu. Nie zgłosiła też do GIF zamiaru wywozu za granicę leków istotnych z punktu widzenia ochrony zdrowia pacjentów w Polsce. Leki te były zagrożone brakiem dostępności w Polsce i znajdowały się na liście Ministra Zdrowia. Ponadto na terenie hurtowni ujawniono sfałszowane leki, czego wbrew prawu hurtownia nie zgłosiła do GIF.- Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały wydaniem przez kontrolerów w kwietniu 2016 r. decyzji o unieruchomieniu hurtowni. Biorąc pod uwagę skalę i wagę uchybień, decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W ocenie kontrolerów nieprawidłowości stwarzały zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów – potencjalnych odbiorców sfałszowanych leków – mówi nam osoba znająca kulisy śledztwa.  W wyniku złożonego zażalenia decyzja ta już w maju 2016 r.  została uchylona przez Zbigniewa N. W wyniku tej decyzji, pomimo ujawnionych przez kontrolerów nieprawidłowości hurtownia w dalszym ciągu mogła prowadzić działalność.- W związku z kolejnymi nieprawidłowościami w działaniu opisanej wyżej hurtowni, kontrolerzy GIF wszczęli kolejne postępowanie administracyjne, tym razem w przedmiocie cofnięcia spółce zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności. Zostało ono zakończone w grudniu 2016 r. wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie przez spółkę z Warszawy hurtowni. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.Zbigniew N. cofnął nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, a w kwietniu 2017 r. uchylił decyzję o cofnięciu spółce zezwolenia na prowadzenie hurtowni. Decyzja ta była sprzeczna z postanowieniami Ustawy prawo farmaceutyczne, godziła w interesy pacjentów i prawidłowość obrotu lekami w Polsce – opowiada nam nasz informator. Jak ustalił „Super Express”, w toku całego śledztwa zabezpieczono także komputer Zbigniewa N. - Znajdowało się na nim kilkadziesiąt plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich, ponadto za pośrednictwem sieci Internet doszło do uzyskania dostępu do ogromnej ilości plików zawierających tego typu treści – kwituje nasz rozmówca. 

Super Raport 01.10 (Goście: Włodzimierz Cimoszewicz - eurodeputowany, były premier, Jan Kanthak - Solidarna Polska oraz dr Paweł Grzesiowski)
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE