Push-back: co to znaczy? Na czym polega?

2021-10-01 17:33
Straż Graniczna: padły kolejne strzały przy granicy Polski z Białorusią
Autor: Tomasz Matuszkewicz/SE Straż Graniczna: padły kolejne strzały przy granicy Polski z Białorusią

Push-back, to sformułowanie, które ostatnio pojawiają się w kontekście tego, co dzieje się przy granicy polsko-białoruskiej. Sytuacja na granicy jest dość napięta. W czwartek przegłosowano wznowienie stanu wyjątkowego w woj. podlaskim i woj. lubelskim na okres kolejnych 60 dni. Straż Graniczna przyznała, że wobec migrantów stosują procedurę, która nazywana jest "push-back". Co oznacza "push-back" i na czym polega? Wyjaśniamy.

Co oznacza push-back i na czym polega? 20 sierpnia w Dzienniku Ustaw ukazała się nowela, którą podpisał sam wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Jest ona nowelizacja rozporządzenia z marca 2020 dotyczącego ograniczenia ruchu granicznego w związku z pandemią koronawirusa. Procedura "push-back" to nic innego, jak odsyłanie migrantów za polską granicę przez Straż Graniczną. Zapewnia się, że takie postępowanie jest w pełni zgodne z wytycznymi i rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowelizacja dot. ograniczenia ruchu w związku z okresem pandemicznym, a rozporządzenie pochodzi z marca 2020 roku. Nowela to dwa ustępy: "2a. Osoby, które nie należą do kategorii osób wymienionych w ust. 2, poucza się o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2b. W przypadku ujawnienia osób, o których mowa w ust. 2a, w przejściu granicznym, na którym ruch graniczny został zawieszony lub ograniczony oraz poza zasięgiem terytorialnym przejścia granicznego, osoby takie zawraca się do linii granicy państwowej". 

Push-back na granicy polsko-białoruskiej?

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zapewnia, że procedura ta nie jest wdrażana w obecnym okresie na terytorium objętym stanem wyjątkowym. - Nic nie wiem na temat wypychania imigrantów przez granicę. Wiem, że ci, którzy są zatrzymani, jeżeli przekroczą nielegalnie granicę, trafiają tak jak każdy w ich sytuacji, do ośrodka dla uchodźców - przekazał Fogiel. Jak podkreśla Gazeta.pl, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz jest innego zdania. W rozmowie z TVN24 mówiła o wdrożeniu procedury i jej zgodności z rozporządzeniem. O stosowaniu metody "push-back" donosiły m.in. "Newsweek", czy "Fakt", a także TVN24. Warto wspomnieć, że UE nabiera wody w usta i nie piętnuje tej taktyki.

 Ze strony internetowej Straży Granicznej dowiadujemy się, że prawo na wjazd do terytorium RP mają: "obywatele RP;cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadającym stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, tj.:osoby posiadające kartę pobytu wydaną ze względu na:zezwolenie na pobyt czasowy,zezwolenie na pobyt stały,zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,status uchodźcy,udzielenie ochrony uzupełniającej,osoby posiadające:zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,kartę stałego pobytu obywatela UE,kartę pobytu członka rodziny obywatela UEkartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UEcudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach, co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP, tj.:osoby realizujące/wykonujące pracę na terytorium RP,osoby przedstawiające dokumenty, z których wynika, że okres podjęcia pracy rozpocznie się krótko po przekroczeniu granicy, cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób".

Express Biedrzyckiej - Radosław Fogiel: Migranci to goście i amunicja Łukaszenki
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE