Ustawa o ochronie granicy przegłosowana w Sejmie. Reżim Łukaszenki zaatakował Polskę

2021-11-17 18:37
Lewica i PSL znalazły się pod progiem wyborczym.
Autor: Marcin Wziontek Lewica i PSL znalazły się pod progiem wyborczym.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która umożliwia wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Zgodnie z regulacją zakaz taki byłby wprowadzany na czas określony w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii szefa Straży Granicznej. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Propozycja nowych regulacji trafiła do Sejmu w poniedziałek i była rozpatrywana w trybie pilnym. Nowela ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego.

Sejm w uchwale podkreślił, że reżim Łukaszenki zaatakował Polskę wykorzystując sprowadzone przez siebie tysiące migrantów i wyraził  solidarność z rządem, instytucjami i osobami zaangażowanymi w obronę Polski i Polaków.

Regulacja umożliwia wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Obszar oraz czas obowiązywania zakazu zostanie określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć mieszkańców obszaru objętego zakazem, osób wykonujących tam pracę zarobkową oraz uczniów czy osób korzystających z przejść granicznych. Zgodę na przebywanie innych osób, w szczególności dziennikarzy, będzie mógł wyrazić właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej.

Express Biedrzyckiej - Bogdan Zdrojewski: Rząd stawia straż graniczną w tragicznej sytuacji

Nowe przepisy rozszerzają też katalog środków przymusu bezpośredniego o plecakowe miotacze substancji obezwładniających, których mogliby używać funkcjonariuszy SG. Pozostałe zmiany zakładają m.in. zniesienie limitu wiekowego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz możliwość uzyskania rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania.

Za nowelizacją ustawy głosowało 245 posłów, 167 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki, które w drugim czytaniu do projektu nowelizacji o ochronie granicy państwowej zgłosiły koło Polska 2050 oraz klub KP-PSL.

Sonda
Czy obawiasz się sytuacji na polsko-białoruskiej granicy?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE