„Czyste Powietrze” ważne dla każdego z nas

2021-09-17 0:00
„Czyste Powietrze” ważne dla każdego z nas
Autor: Shutterstock

Mijają trzy lata od kiedy ruszył nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze”. W ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosło zainteresowanie programem. Wynika to z szeregu wprowadzonych do niego usprawnień. Program wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera m.in. samorządy w zadaniach związanych z zarządzaniem jakością powietrza na terenie województwa.

Uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji m.in. z domów jednorodzinnych, jest głównym powodem powstawania smogu w naszym kraju. Stan jakości powietrza w Polsce powoli się jednak poprawia. Podczas konferencji „Aktualny stan jakości powietrza w Polsce – sukces czy nadal wyzwanie?”, która odbyła się 15 września 2021 r., zaprezentowane zostały wyniki prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pomiarów poziomów substancji w powietrzu. Zgodnie z nimi w miastach, w których szczególnie doskwierał smog, zmalała liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10. I tak np. w Katowicach w 2019 r. było to 75 dni, a w 2020 r. – 43 dni, w Krakowie z 70 dni w 2019 r. wskaźnik spadł do 60 dni w 2020 r. Ta stopniowa poprawa jakości powietrza, jest efektem prowadzonych przez rząd działań. Przykładem tych aktywności może być program „Czyste Powietrze”, w ramach którego wpłynęło już ponad 312 tys. wniosków na kwotę ponad 5,3 mld zł.

– Rządowy program „Czyste Powietrze” to najważniejsze działanie służące skutecznej walce ze smogiem w Polsce. By ułatwić potencjalnym beneficjentom dostęp do programu na bieżąco wprowadzamy ułatwienia, które pozwolą na jeszcze sprawniejszą realizację inwestycji, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści dla poprawy stanu naszego środowiska i jakości powietrza – podkreślał podczas konferencji „Aktualny stan jakości powietrza w Polsce – sukces czy nadal wyzwanie?” minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Gminy skorzystają z dodatkowego wsparcia

Jedną z nowości w programie „Czyste Powietrze” jest dodatkowe wsparcie finansowe dla gmin, które ma mobilizować do większego zaangażowania samorządów w działania w zakresie poprawy jakości powietrza. Samorządy bowiem zobowiązane są do tworzenia projektów programów ochrony powietrza (POP) dla stref, w których wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych poszczególnych substancji. W ich kompetencjach jest także opracowywanie planów działań krótkoterminowych (PDK) w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczeń. Ponadto samorządy mają uprawnienia do określenia na swoim terenie rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposobu realizacji i kontroli tego obowiązku.

– Chcąc wesprzeć gminy w realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza, podjęliśmy wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzję o przeznaczeniu w sumie ponad 100 mln zł na dodatkowe wsparcie finansowe dla gmin, aby zachęcić je do jeszcze aktywniejszego udziału w pozyskiwaniu wnioskodawców i obsłudze programu „Czyste Powietrze”. Wprowadzony przez nas pakiet zachęt dla samorządów przynosi zamierzone efekty – do tej pory prawie 2 tys. gmin zdecydowało się na przystąpienie do programu i tym samym poprawę jakości powietrza w swoim regionie – powiedział minister Michał Kurtyka.

Bonusy dla gmin składają się z trzech komponentów. Pierwszy obejmuje wsparcie na utworzenie oraz prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł). Kolejny dotyczy nowych stawek za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, wcześniej było to odpowiednio 100 zł i 0 zł). Trzeci to premie - do 16 mln zł do podziału dla tych gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”.

Co można uzyskać w ramach programu

Program „Czyste Powietrze” ma na celu efektywne zarządzanie energią poprzez wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, mogą się ubiegać o wsparcie finansowe na wiele inwestycji. Dotacje obejmują m.in. zakup i montaż instalacji co lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), mikroinstalacji fotowoltaicznej. Można też uzyskać środki na działania mające na celu zmniejszenie energochłonności budynku, takie jak np. ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup czy montaż wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

Co jeżeli brakuje mi środków na rozpoczęcie inwestycji

Wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” można złożyć na trzy sposoby: przez Internet składając e-wniosek na gov.pl, w urzędzie składając papierowy wniosek, bądź w banku, korzystając z Kredytu Czyste Powietrze. Od 6 lipca br. w jednym bankowym „okienku”, można zarówno złożyć dokumenty o dotację do przedsięwzięcia jak i uzyskać kredyt na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dzięki zaangażowaniu do programu banków, osoby zainteresowane programem mogą spłacać część zaciągniętego w banku kredytu poprzez przyznaną dotację. Muszą tylko pamiętać o tym, by data rozpoczęcia inwestycji nie była wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku w banku. Jako pierwsze do programu „Czyste Powietrze” włączyły się Alior Bank i Bank Ochrony Środowiska, które oferują kredyt na cele zgodne z programem.

– Poszerzanie kanałów dotarcia programu „Czyste Powietrze” jest dla nas priorytetem. Cieszy mnie więc nawiązanie współpracy z bankami i fakt, że więcej osób ma dostęp do dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych – zaznaczył minister Kurtyka. Wzrost zaangażowania Polaków jest bardzo ważny w realizacji celu, jakim jest czystsze powietrze. Niezbędną są też skoordynowane działania i współpraca administracji publicznej: zarówno rządowej jak i samorządowej. Wszyscy bowiem oddychamy tym samym powietrzem i każdy z nas powinien dołożyć wszelkich starań, by było ono jak najlepszej jakości.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST

Logotypy
Autor: materiały prasowe