Dyspensa na czas koronawirusa

2020-10-18 16:36 vng
Arcybiskup Kazimierz Nycz
Autor: Artur Hojny

Kardynał Nycz udzielił dyspensy od obowiązku chodzenia na msze w niedziele i święta nakazane na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Podobnie postąpił Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. Decyzja ma związek z sytuacją epidemiczną.  

- Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem - mówi kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.Ks. kard. Kazimierz Nycz w swym komunikacie napisał, że w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypomina księżom proboszczom i wiernym o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa głównego), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę.

− Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 metrów kwadratowych na jedną osobę w kościele, zaś w parafiach w strefie żółtej – 4 metry na jedną osobę. Zasada ta dotyczy Mszy św. i wszelkich nabożeństw włącznie z Mszami obrzędowymi (pierwsza Komunia św. i bierzmowanie). Rodzicom należy pozostawić prawo decyzji o ewentualnym odłożeniu sakramentów ich dzieci − dodał arcybiskup. − Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem. Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych− dodał. 

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej wprowadzone zostały dwie strefy. Bielsko-Biała i powiat bielski znalazły się w żółtej, a cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki w czerwonej. W strefie żółtej w kościołach może przebywać 1 osoba na 4 m kw. powierzchni. W strefie czerwonej w kościołach może przebywać 1 osoba na 7 m kw. powierzchni. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań, jak chrzciny, I Komunia św., stypy. W obu przypadkach nie można się gromadzić wokół kościołów. − Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas wszystkich wezwaniem do odpowiedzialności i miłości bliźniego. Zasady sanitarne oraz wprowadzane obostrzenia mają nam pomóc zatroszczyć się o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich” – podkreśliła kuria diecezji bielsko-żywieckiej. − Zachęcamy do uczestnictwa w mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko – wskazała kuria. Zachęcono, by w miarę możliwości, wierni uczestniczyli w mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne. Obecni w świątyni – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek zasłaniać nos i usta. Zachęca się również wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Do odwołania zostało zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania, a także wszystkie wizytacje kanoniczne oraz spotkania formacyjne i duszpasterskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych w parafiach. Kuria podała, że pogrzeby organizowane są przy zachowaniu przepisów dotyczących liczby wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej, w tym na Covid-19, do świątyni. Kuria prosi narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawrzeć związek małżeński, by skontaktowali się z parafią i ustalili dalsze postępowanie. Chodzi o ewentualne przeniesienie daty ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela.Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające święto Wszystkich Świętych i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy. 

Ordynariusz Diecezji Włocławskiej bp Wiesław Mering udzielił także dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy świętej do 15 listopada. Zaapelował też o przestrzeganie w kościołach zasad sanitarnych.(PAP)