Integracja zachodu z centrum Polski

2020-10-22 0:00 Materiał Partnerski
Integracja zachodu z  centrum Polski
Autor: Materiały Prasowe

Porty Lotnicze (PPL) widzą dobre perspektywy przed lotniskami regionalnymi i dlatego przedsiębiorstwo chce inwestować w ich rozwój. Przykładem jest port Szczecin-Goleniów.

Pandemia tylko odsunęła w czasie problemy lotnisk wynikające z przedkryzysowego przepełnienia i braku elastycznej infrastruktury do obsługi podróżnych i samolotów. Lotniska regionalne wymagają rozbudowy, aby sprostać przyszłemu popytowi na podróże powietrzne. Dlatego PPL chcą inwestować w ich rozwój, czego przykładem jest np. Szczecin, Poznań czy Radom. Wzmacnianie Szczecina i poprawianie jego skomunikowania z centrum kraju leży w strategicznym interesie państwa polskiego.

Kondycja lotnictwa w dobie pandemii

Epidemia koronawirusa spowodowała kryzys w branży lotniczej na całym świecie, także w Polsce. Do tej pory udało się tylko w części odbudować ruch powietrzny. Lotnisko Chopina obsłużyło od stycznia do końca września 4,75 mln pasażerów, przed rokiem było ich ok. 14,34 mln. Tegoroczny ruch to tylko 1/3 tego sprzed roku. Podobnie rzecz ma się w Gdańsku, Wrocławiu czy Poznaniu. Kryzys rozładował ścisk na naszych lotniskach, które w 2019 r. pękały w szwach. Jednocześnie porty dotknął znaczny spadek przychodów, co skutkowało podjęciem szeregu działań oszczędnościowych. Pomoc rządowa dla spółek zarządzających lotniskami tylko częściowo złagodzi skutki kryzysu. W podobnych warunkach przedsiębiorstwa raczej unikają inwestowania, starają się przetrwać. Wbrew sytuacji na rynku Porty Lotnicze optują za realizacją projektów inwestycyjnych, które zaplanowano jeszcze przed pandemią, aby być przygotowanym na powrót pasażerów na lotniska. Ruch lotniczy wróci bowiem do stanu sprzed epidemii prawdopodobnie w 2023 r. i, jeśli nic nie zrobimy, to lotniska znowu staną przed problemem wyczerpania przepustowości.

Wniosek o unijną notyfikację PLSG

PPL złożyły do UOKiK wniosek o unijną notyfikację programu inwestycyjnego, aby uzyskać zgodę na udzielenie PLSG pomocy publicznej. Dlatego Portom Lotniczym zależało na jak najszybszym uregulowaniu wszystkich spraw formalnych. Zaskoczeniem dla PPL było to, że problemy pojawiły się ze strony województwa zachodniopomorskiego, jednego z udziałowców lotniska. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz (PO) odmawiał bowiem przez kilka miesięcy podpisania aneksu nr 3 do ubiegłorocznego porozumienia udziałowców PLSG. Aneks określał zobowiązania PPL, urzędu marszałkowskiego i miasta Szczecin i był niezbędny do wniosku notyfikacyjnego. Tymczasem marszałek Geblewicz przekonywał, iż nie może podpisać dokumentu aż do czasu uruchomienia przez rząd środków pomocowych dla lotnisk regionalnych, a przecież kwestia pomocy dla lotniska była niepowiązana z programem inwestycyjnym PPL w Goleniowie. W końcu marszałek ustąpił i wszystkie strony mogły podpisać aneks.

Lotnisko strategiczne

Inwestycja PPL na Pomorzu Zachodnim ma szersze znaczenie niż może się na pierwszy rzut oka wydawać. Jest to oczywiście projekt, który zapewni mieszkańcom lepsze skomunikowanie z Warszawą i innymi miastami, a w przyszłości także z CPK. Inwestycja jest strategiczna dla państwa polskiego, bo bardziej wiąże ten region z centrum kraju. To istotna zmiana w polityce państwowej, gdyż do niedawna nie doceniano Szczecina, a strategia państwa oparta była na linii północ-południe, czyli na Pomorzu liczył się tylko Gdańsk. Zapewni umocnienie relacji gospodarczych regionu zresztą kraju. Ułatwi bowiem inwestowanie, kontakty biznesowe, bo nawet najdłuższą trasę z Rzeszowa do Szczecina samolot pokona w mniej niż 90minut. Lot z Warszawy do Szczecina trwa nieco ponad godzinę, a z Wrocławia około 55 minut.

Integracja zachodu z  centrum Polski
Autor: Materiały Prasowe

Szczecin czeka na notyfikację

Obok budowy lotniska w Radomiu największy program inwestycyjny PPL planują realizować na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów (PLSG). Program ma wartość ok. 108 mln zł, a inwestycja będzie etapowana: pierwszy etap – o wartości ok. 83,5 mln zł - potrwa do 2025 r. i ma polegać m.in. na rozbudowie terminala i wymianie oznakowania w kontekście zainstalowania systemu ILS II. Dzięki temu Szczecin-Goleniów zwiększy swoją przepustowość z ok. 600 tys. pasażerów rocznie (osiągnięto ten poziom w 2019 r.) do 1,5 mln podróżnych. Drugi etap rozbudowy jest planowany po uruchomieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego,  a efektem prac będzie możliwość obsługi do 2mln pasażerów rocznie.

PPL Logo
Autor: PPL logo
Najnowsze