Ekologia

i

Autor: Materiały prasowe

Ekologia

KGHM inwestuje w czyste powietrze

2022-11-30 0:05

Huta Miedzi „Głogów” to jedna z największych i najnowocześniejszych hut na świecie. Zakończono tu właśnie gigantyczną inwestycję w czyste powietrze. Zainstalowano elektrofiltry mokre, „mercedesy” w swojej branży, które niemal całkowicie wychwytują pyły z gazów powstających w procesach technologicznych. Dzięki temu zmniejszają oddziaływanie huty na środowisko. Inwestycja trwała 3,5 roku i kosztowała ponad 110 mln zł. Niektóre obszary huty zostały zaopatrzone w takie urządzenia już wcześniej.

Głogowska huta to jeden z oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.. Wykorzystuje się tu technologię przerobu koncentratu w piecu zawiesinowym. W Głogowie produkowana jest m.in. miedź katodowa, srebro, złoto i ołów. Od lat wdrażane są najnowocześniejsze technologie, aby jeszcze lepiej chronić środowisko. Jedną z kluczowych inwestycji proekologicznych była właśnie zabudowa elektrofiltrów mokrych. W urządzeniach tych wytwarzane jest pole elektrostatyczne powodujące „przyciąganie” zanieczyszczeń do elektrod zbiorczych, które są następnie spłukiwane.

Filtry sprawdzają się znakomicie

Inwestycja jest jednym z elementów realizowanego w głogowskiej hucie programu BATAs, w którym KGHM dostosowuje swoje instalacje do wymogów środowiskowych Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby ograniczyć emisję pyłów i gazów, w tym związków arsenu. Jako wartość dopuszczalną dla pyłów unijne normy wskazują 5 mg/Nm3 w oczyszczonych gazach poprocesowych.

Nie tylko dostosowaliśmy się do tych wymogów, ale poprzez umiejętną eksploatację i stosowanie reżimu technologicznego udało się jeszcze bardziej obniżyć poziom emisji pyłu, osiągając wartości poniżej 1 mg/ Nm3 . Jest to ogromny sukces – podkreśla Przemysław Wiśniewski, dyrektor naczelny oddziału.

Elektrofiltry mokre są stosowane w różnych obszarach huty. Jeden z nich to Wydział Pieca Zawiesinowego P-22. Tutaj zmodernizowano też całą instalację odsiarczająco-odpylającą.

O piecu zawiesinowym mówi się, że jest to serce huty, bo to właśnie tu powstaje miedź blister. Zadaniem elektrofiltru mokrego na P-22 jest odpylanie gazów wentylacyjnych, powstających podczas spustu miedzi i żużla.

Elektrofiltry mokre są również stosowane w układach odpylających za piecami konwertorowymi w Hucie I i w Hucie II, w instalacjach fabryk kwasu siarkowego, a także w Wydziale Ołowiu, w którym produkuje się ołów surowy. Ze względu na specyfikę Wydziału Pieca Elektrycznego i Konwertorów oraz Wydziału Ołowiu zastosowano na instalacjach oczyszczających po dwa elektrofiltry mokre. Dodatkowo w Wydziale Ołowiu gazy przechodzą przez urządzenie z węglem aktywnym, które ostatecznie oczyszcza gazy procesowe.

Ekologia

i

Autor: Materiały prasowe

Nie tylko elektrofiltry

To nie jedyna inwestycja w czyste powietrze. Tam, gdzie to było możliwe, dokonano hermetyzacji procesów, czyli doposażono dodatkowo instalacje tak, by jeszcze efektywniej zatrzymać szkodliwe substancje.

Przykładem są wydziały pieców anodowych w Hucie I i w Hucie II, gdzie zabudowano instalacje odciągowo-oczyszczające opary znad karuzel odlewniczych – mówi Marcin Kacperski, dyrektor ds. technicznych głogowskiej huty.

Podobnie zrobiono w Wydziale Ołowiu, w którym powstała nowa hala przygotowania wsadu. Kolejnym przykładem są piece konwertorowe w Hucie II, które zostały wyposażone w obudowy wychwytujące i odpylające gazy wydostające się z pieców podczas niektórych etapów procesów technologicznych. Dzięki temu osiągnięto redukcję metali ciężkich nie tylko w postaci pyłowej, ale także gazowej.

Największą inwestycją jest zmodernizowana w2016 roku Huta I, gdzie zastosowano nowoczesne, proekologiczne instalacje i urządzenia. W pozostałych obszarach huty cały czas wdrażane są najnowocześniejsze technologie, aby jeszcze lepiej chronić środowisko – mówi Przemysław Wiśniewski, dyrektor naczelny oddziału.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat inwestycje proekologiczne w głogowskiej hucie wyniosły ponad 3,6mld zł! Łączna kwota przewidziana na projekty BATAs to blisko 200 mln zł.

Najlepszym dowodem, jak bardzo poprawia się oddziaływanie huty na środowisko, są coroczne badania pracowników, prowadzone przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a także wyniki prac badawczych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Średnie stężenia poziomu metali ciężkich w organizmach pracowników maleją. Efekty wdrażanych w hucie programów prozdrowotnych widać np. w bezpiecznie niskich poziomach stężenia ołowiu.

Na ten sukces duży wpływ ma również edukacja. Pracownicy są uświadamiani, jak ważne są środki ochrony oraz zdrowy styl życia. Przestrzeganie zasad ma wpływ na przyswajalność metali ciężkich.

GŁOGOWSKA HUTA STAWIA NA EKOLOGIĘ

Huta Miedzi „Głogów” już teraz produkuje energię elektryczną z własnych źródeł. Efekt jest imponujący. Od stycznia do października 2022 r. wyprodukował 19,6 GWh. Dla porównania – w 2021 r. produkcja wyniosła 24 GWh, natomiast w 2020 r. 10,9 GWh. Energia elektryczna produkowana jest w dwóch turbozespołach, które zasilane są parą technologiczną, wytwarzaną z ciepła wyprowadzanego z pieców huty. Na terenach huty wybudowane zostaną też trzy farmy fotowoltaiczne o mocy 7,5MWp.

Huta od lat stara się o ochronę roślin i zwierząt. Na przykład na terenie zakładu od 2007 r. mieszka para sokołów. Wokół huty powierzchnię ponad 600 ha zajmują cenione za walory przyrodnicze i krajobrazowe „Łęgi Głogowskie”. Wokół zakładu na powierzchni ponad 1500 ha prowadzone są nasadzenia drzew i krzewów. Mieszka tu wiele gatunków zwierząt, a spacerujące pod hutą sarny, daniele, zające czy bażanty nikogo już nie dziwią.

Partnerem materiału jest KGHM Polska Miedź S.A.

Nasi Partnerzy polecają