KGHM Polska Miedź pomaga i wspiera

2022-05-27 0:05
KGHM Polska Miedź pomaga i wspiera zdjęcie otwierające
Autor: Materiały prasowe

KGHM jest znany ze swojej prospołecznej działalności. Fundacja KGHM Polska Miedź kontynuuje te tradycje. Od 2003 r. przekazuje darowizny finansowe i rzeczowe osobom chorym, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, a także instytucjom na realizację projektów prospołecznych.

W 2021 r. Fundacja KGHM wydała ponad 20,6 mln zł.

W ramach obszaru „Zdrowie i Bezpieczeństwo” środki fundacyjne są przeznaczane głównie na zakup nowoczesnego sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej do szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych czy innych placówek zdrowia. Fundacja finansuje przeprowadzanie badań profilaktycznych dla mieszkańców oraz inicjuje i wspiera projekty promujące krwiodawstwo, krwiolecznictwo czy dofinansowuje konferencje naukowe o tematyce medycznej. W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 przekazane instytucjom darowizny finansowe dotyczyły dofinansowania zakupu środków ochrony osobistej, sprzętu do rehabilitacji po przebyciu wirusa COVID-19 oraz dofinansowania zajęć rehabilitacyjnych dla ozdrowieńców. Osoby fizyczne otrzymują wsparcie finansowe na turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację stacjonarną, zakup aparatów słuchowych i wózków inwalidzkich, leczenie operacyjne, w tym leczenie zagraniczne, oraz likwidację barier architektonicznych.

Fundacja przekazuje środki na doposażenie straży pożarnej i policji, a także dla osób potrzebujących, jak np. na wigilie dla bezdomnych czy paczki dla dzieci.

W ramach obszaru „Nauka i Edukacja” fundusze są przeznaczane na pomoce dydaktyczne, publikacje naukowe czy organizacje konferencji naukowych, konkursów i zajęć edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży.

Fundacja wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju aktywności ruchowej młodych ludzi (obszar „Sport i Rekreacja”) – sprzęt sportowy, szkolenia sportowe, turnieje i zawody, tworzenie siłowni zewnętrznych, placów zabaw dla dzieci itp. Część środków jest przeznaczana na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży.

KGHM Polska Miedź pomaga i wspiera 2
Autor: Materiały prasowe

Bardzo ważną częścią działalności fundacji jest obszar „Kultura i Tradycje”, w ramach którego wspiera ona projekty dotyczące pielęgnowania tradycji górniczo-hutniczych – ochronę zabytków i wydarzenia artystyczno-kulturalne.

Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska jest realizowany od pięciu lat. Ma przeciwdziałać potencjalnym wpływom przemysłu na ludzi, a w szczególności dzieci, mieszkających na terenie powiatów: głogowskiego, legnickiego, lubińskiego i polkowickiego. Zakłada finansowanie wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6–16 lat do górskich lub nadmorskich uzdrowisk.

Obszary działalności sponsoringowej KGHM to: kultura i sprawy społeczne, nauka oraz sport. Spółka jest głównym sponsorem i zarazem właścicielem Zagłębia Lubin S.A. – klubu piłkarskiego grającego w Ekstraklasie, a także Cuprum Lubin (siatkówka) i Zagłębia Lubin (piłka ręczna).

KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z głównych sponsorów Biegu Piastów w Jakuszycach. Wspiera również inne wydarzenia biegowe.

Miedziowy gigant jest też mecenasem kultury i sztuki. Od 2019 r. objął mecenatem Zamek Królewski w Warszawie. Od lat wspiera również Operę Wrocławską, a także wyższe uczelnie i instytucje naukowe.

Odpowiedzialność społeczna za granicą

W 2021 r. podmioty z Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD., podobnie jak w ubiegłych latach, wspierają społeczność lokalną. To wsparcie nie ogranicza się tylko do kwestii finansowych, lecz obejmuje także różnorodne inicjatywy. KGHM INTERNATIONAL LTD. prowadzi działalność na obu kontynentach amerykańskich (Stany Zjednoczone, Kanada, Chile). Poza działalnością dobroczynną widoczna jest również obecność pracowników firmy w wielu różnych wydarzeniach społecznych oraz kulturalnych. Uwaga jest skupiona głównie na pracownikach i ich rodzinach. Przykładem może być Family Day, który odbywa się corocznie przy Kopalni Robinson (USA). Wydarzenie to jest organizowane nie tylko dla rodzin pracowników, lecz także dla wszystkich zainteresowanych działaniem kopalni. Jest to świetna okazja do integracji wszystkich pracowników.

Partnerem materiału jest

KGHM Logo
Autor: Materiały Promocyjne