Morski wiatr napędzi polską energetykę

2021-11-24 9:23
pge zdjęcie 1
Autor: Materiały prasowe

Największe polskie koncerny energetyczne PGE, Tauron i Enea łączą siły i wspólnie wybudują cztery morskie farmy na Bałtyku. PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała z Tauronem Polską Energią oraz Eneą warunkowe umowy sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Polskie spółki działając razem mają szansę pokonać konkurencję, która na tym rynku jest ogromna.

- Morski wiatr napędzi polską energetykę zeroemisyjną. Cieszę, że spółki z udziałem Skarbu Państwa potrafią ze sobą współpracować przy tak ważnym projekcie, jak budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Powodzenie transformacji energetycznej bez tych działań mogłoby stanąć pod znakiem zapytania. Liczę na jak największy udział polskich firm w tym istotnym z punktu widzenia polskiej gospodarki przedsięwzięciu – podkreśla wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

PGE, Tauron i Enea już w styczniu podpisały list intencyjny, który był początkiem współpracy tych firm przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych. Dzisiaj idą o krok dalej.

Intencją listu podpisywanego w styczniu 2021 r. z Tauronem i Eneą było zacieśnienie współpracy koncernów energetycznych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Dzisiaj ta intencja staje się faktem – wspólnie będziemy ubiegać się o stosowne pozwolenia i w kolejnych krokach rozwijać cztery projekty na Morzu Bałtyckim – trzy wspólnie z Eneą i jeden we współpracy z Tauronem. Pozyskanie kolejnych lokalizacji na Bałtyku i wspólny rozwój morskiej energetyki wiatrowej przyspieszy tempo transformacji energetycznej Polski – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Polska chce do 2050 r. uzyskać neutralność klimatyczną, czyli całkowicie zrezygnować w energetyce ze spalania węgla. Bez farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim będzie to praktycznie niemożliwe. Tymczasem Bałtyk - ze względu na swoje bardzo dobre warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej - stał się miejscem rywalizacji największych światowych firm energetycznych. Polskie spółki chcąc wygrać tę rywalizację i poprawić swoją pozycję wyjściową w tej batalii, muszą połączyć siły. Współpraca PGE z Tauronem i Eneą pozwala nie tylko z optymizmem patrzeć w przyszłość, ale też ma szansę zapewnić Polsce pozycję lidera w rozwoju projektów offshore, czyli farm wiatrowych na Bałtyku.

PGE obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ok. 3,5 GW. Zgodnie z zapisami Strategii Grupy PGE do 2040 PGE będzie miała co najmniej 6,5 GW w tej technologii. Realizacja tej ambicji będzie jednak uzależniona od pozyskania pozwoleń lokalizacyjnych. Dlatego współpraca z Eneą i Tauronem jest tak ważna.

Już teraz PGE razem z duńską firmą Ørsted razem budują największą morską farmę wiatrową na Morzu Bałtyckim – Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy do 2,5 GW. 

Morska Farma Wiatrowa Baltica, realizowana w dwóch etapach: Baltica 2 (1,5 GW) i Baltica 3 (1 GW) to najbardziej zaawansowany projekt PGE. Pierwsza energia elektryczna z Bałtyku od PGE popłynie w 2026 r.

PGE rozwija również projekt Baltica 1 (0,9 GW), który jest zlokalizowany w odległości ok. 80 km od linii brzegowej. Ciekawostką jest, iż mimo tak znaczącego oddalenia od brzegu, głębokość Morza Bałtyckiego w tej lokalizacji jest nieduża.

pge 2 infografika
Autor: Materiały prasowe

Czy wiesz, że…

* Komisja Europejska szacuje, że łączna moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych w Europie powinna do 2050 r. osiągnąć między 240 a 450 GW, aby możliwe było osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku.

* W polskiej strefie Bałtyku nie powstała dotychczas żadna farma wiatrowa, natomiast potencjał morskiej energetyki wiatrowej w tej strefie jest znaczący i wg różnych źródeł wynosi nawet 28 GW.

* Przyjęta Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje wybudowanie farm wiatrowych o mocy około 5,9 GW do 2030 roku i 11 GW do 2040. 

Znaczenie energetyki wiatrowej dla polskiej gospodarki

Morskie farmy wiatrowe to ważny dla Polski projekt energetyczny i gospodarczy. Morskie farmy wiatrowe mają szansę powstawać z udziałem dostaw i usług polskich przedsiębiorców, w tym z regionu Pomorza. Według Raportu „Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę, McKinsey & Company, 2015” budowa morskich farm wiatrowych o mocy zainstalowanej 6 GW może wiązać się z wygenerowaniem do 2030 roku 60 mld zł dodatkowego PKB. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej do roku 2030 może zaowocować stworzeniem ponad 70 tysięcy nowych miejsc pracy.