Latami krył księży pedofilów! Teraz zrezygnował z biskupstwa.

2020-10-18 16:17 vng
Biskup Edward Janiak
Autor: Joanna Adamik / Domena publiczna / wikipedia.org

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, podejrzanego w sprawie zaniedbań odnośnie do oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej. Obecnie abp Grzegorz Ryś zarządza diecezją kaliską brzmi komunikat Nuncjatury Apostolskiej.

17 października 2020 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce przekazała do wiadomości komunikat, w którym informuje, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Od tego momentu arcybiskup Grzegorz Ryś zarządza diecezją kaliską jako administrator apostolski sede vacante. Napisano w dokumencie, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Od tego momentu arcybiskup Grzegorz Ryś zarządza diecezją kaliską jako administrator apostolski sede vacante.

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Edwarda Janiaka odnośnie do oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej, obowiązuje go nadal nakaz przebywania poza diecezją. Abp Grzegorz Ryś, administrator apostolski, posiada władzę biskupa diecezjalnego, w tym wyłączną kompetencję dotyczącą oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej, jak również troskę o ich ofiary. Ponadto, w wyniku zakończonej wizytacji apostolskiej w seminarium duchownym diecezji kaliskiej, Kongregacja ds. Duchowieństwa podjęła decyzję o czasowym zamknięciu tegoż seminarium. Wszyscy alumni wyższego seminarium duchownego w Kaliszu ‒ obecni i przyjęci w przyszłości ‒ swoją formację będą odbywali odtąd w seminarium duchownym w Poznaniu.

Biskup Janiak był jednym z czarnych bohaterów filmu dokumentalnego Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży.

Najnowsze