Silny głos ORLENU na forum ekonomicznym

2019-09-18 0:00 Materiał Partnerski

Tegoroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy ponownie zgromadziło liderów z kręgów biznesowych, gospodarczych i politycznych z naszego regionu. Było nie tylko czasem ważnych spotkań i dyskusji, ale też strategicznych decyzji, których podjęcie będzie miało wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Jedną z nich jest wspólna inicjatywa ORLENU i PGE o budowie farm wiatrowych na Bałtyku. Ważnym tematem debaty była też walka rządu z szarą strefą.

Uczestnicy Forum Ekonomicznego w Krynicy rozmawiali o korzyściach płynących z wdrożenia przez rząd przepisów ograniczających szarą strefę w branży paliwowej. Marian Banaś, były minister finansów, a obecnie prezes Najwyższej Izby Kontroli zaznaczył, że ograniczanie szarej strefy było możliwe dzięki skutecznym działaniom legislacyjnym, ale też wzmocnieniu bieżącej kontroli i skutecznej wymianie informacji pomiędzy instytucjami. Podkreślał, że uszczelnienie systemu podatkowego przyniosło wymierny efekt w postaci wyższych wpływów podatkowych. W 2015 roku z tego tytułu do budżetu państwa trafiło 269 mld zł, a w 2018 roku było to już 375 mld zł!

SKUTECZNY PAKIET PALIWOWY

Jednym z beneficjentów pakietu paliwowego jest także PKN ORLEN. W latach 2015-2018 spółka odnotowała wzrost sprzedaży benzyny o 20 proc., a oleju napędowego aż o 43 proc.! Co oczywiste, przekłada się to na zyski firmy –przez ostatnie 3,5 roku wyniosły one ok. 21 mld zł. Tymczasem w latach 2008-2015 było to zaledwie 2,9 mld zł.

Działania rządu uszczelniające rynek paliw w Polsce korzystnie wpłynęły też na jego strukturę. Wzrósł poziom paliw legalnie sprowadzanych do kraju. Rafinerie Grupy ORLEN pracują przy pełnym obciążeniu, co pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na polskim rynku, ORLEN zwiększył import paliw z litewskich Możejek, co przełożyło się na wyniki także tej rafinerii. Wkrótce mają być wdrożone kolejne przepisy uszczelniające rynek oleju opałowego. Wstępne szacunki branży wskazują, że oszustwa podatkowe z tego tytułu mogą wynosić co najmniej 200 mln zł rocznie.

Branża boryka się także ze zjawiskiem nielegalnego wykorzystania gazu płynnego LPG do celów grzewczych. Udział szarej strefy w tym obszarze szacowany jest na kilkaset milionów zł rocznie. Problem rozwiązać ma rozszerzenie od 1 grudnia monitoringu dostaw gazu płynnego LPG na stacje paliw w ramach systemu SENT. Rząd, w ramach tzw. „pakietu smarowego”, zamierza również uporządkować rynek smarów w Polsce oraz gospodarkę olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacyjnego zużywania się smarów. Obecnie są one nielegalnie spalane, a powinny zostać poddane procesom odzysku i recyklingu. Szara strefa w tym obszarze znacznie ogranicza wyniki takich firm, jak ORLEN. Takie działania wpisują się także w rządowy program „Czyste Powietrze”.

ROZWÓJ MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Jedną z ważniejszych decyzji, jakie zapadły podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, jest podpisanie przez ORLEN i PGE listu intencyjnego o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Energia z wiatraków na Bałtyku wzmocni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju poprzez zasilenie systemu elektroenergetycznego, a także przyniesie zyski polskim dostawcom i wykonawcom. Na takich działaniach zyskają również lokalne społeczności. Inicjatywa ta istotnie przyczyni się też do stopniowego przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. ORLEN jest jednym z kluczowych wytwórców energii elektrycznej w Polsce, a jego aktywa, w tym dwa bloki gazowo-parowe w Płocku i Włocławku, stanowią dobre źródło bilansowania farm wiatrowych w przypadku niedoborów mocy.

ORLEN STAWIA NA INNOWACJE

ORLEN stale poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań, które jeszcze bardziej usprawnią obsługę na stacjach paliw. Wsparciem dla tych działań jest rządowa inicjatywa „GovTech Polska –Aktywuj pomysły!” Program ten napędza innowacje w sektorze publicznym oraz pozwala szybciej i efektywniej tworzyć e-usługi najwyższej jakości. W programie GovTech nie mogło zabraknąć ORLENU, który jako pierwszy w Polsce wdrożył aplikację mobilną, która umożliwia klientom płatność za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze.

Koncern opracował Strategiczną Agendę Badawczą. Znalazło się tam 30 programów inwestycji w innowacje, które są strategiczne dla spółki z uwagi na wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej do 2030+. Wśród programów znalazły się zaawansowane tworzywa i biopaliwa, systemy magazynowania energii, elektromobilność, zagospodarowanie poprodukcyjnego dwutlenku węgla i automatyzacja procesów produkcyjnych.

ORLEN WSPIERA RODZIMY BIZNES

ORLEN stawia na patriotyzm gospodarczy zacieśniając współpracę z polskimi dostawcami. Już 85 proc. produktów dostępnych na stacjach ma krajowe pochodzenie. W ten sposób spółka realnie przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki i odpowiada na oczekiwania swoich klientów, którzy coraz chętniej sięgają po rodzime wyroby. Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy przedstawiciele ORLENU wraz z polskimi dostawcami wskazywali na obustronne korzyści takiej współpracy. Korzystają na niej wszyscy, bo wspierając krajowe, często lokalne przedsiębiorstwa, ORLEN wzmacnia całą polską gospodarkę.

Najnowsze