Tej wiosny postaw na bezpieczeństwo swoich upraw

2022-04-22 15:58
Tej wiosny postaw na bezpieczeństwo swoich upraw
Autor: Shutterstock

Okres wiosna-lato to trudny czas dla rolników. Zmienne warunki atmosferyczne w jednej chwili mogą zniszczyć całą ich pracę. Nie dość, że od kilkudziesięciu lat wzrasta średnia temperatura powietrza, co grozi wystąpieniem suszy, to jeszcze wiosną możemy spodziewać się gwałtownych deszczy, opadów gradu i przymrozków. Przezorny rolnik, to rolnik ubezpieczony. Dzięki ofercie PZU osoby prowadzące gospodarstwa rolne mogą ochronić przed nieprzewidzianymi zdarzeniami zarówno siebie, cenny sprzęt, jak i uprawy. Od 8 marca br. producenci rolni mogą ubezpieczyć uprawy w PZU z dofinansowaniem nawet do 65 proc. składki ubezpieczeniowej.

W sezonie wiosennym rolnicy przygotowują glebę pod zasiewy, konieczne jest dostarczenie nawozu uprawom, które zostały zasiane w minionym roku i wyeliminowanie chwastów. Po siewie i nawodnieniu gruntów, rolnicy stosują herbicydy doglebowe, aby zapobiec rozwojowi chwastów. Niestety ich ciężka praca może zostać zniweczona przez zmienne, niekorzystne warunki atmosferyczne. Warto się przed nimi ubezpieczyć. Z gotowymi rozwiązaniami wychodzi na przeciw rolnikom PZU w polisą PZU Uprawy.

UBEZPIECZ SWOJE UPRAWY

Każdy rolnik doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czego można się spodziewać wiosną i latem. Choć nie ma żadnej kontroli nad niszczącymi uprawy opadami deszczu i gradu czy silnymi wiatrami, które powalają nawet drzewa, to dzięki polisie na uprawy – nawet w sytuacji znaczących szkód na plonach - wciąż ma szansę zachować płynność finansową. PZU oferuje rolnikom ubezpieczenie na jasnych warunkach. To wiosenna oferta ubezpieczeń, w tym dotowanych, które ochronią uprawy przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Producenci rolni mogą już skorzystać z ochrony np. roślin jarych i ozimych oraz upraw warzywno-owocowych w ramach ubezpieczenia PZU Uprawy.

ELASTYCZNA OCHRONA

Oferta PZU Uprawy cechuje się dużą elastycznością. Rolnicy, oprócz wyboru jednego z dwóch pakietów ubezpieczenia, mogą też mogą sami wybrać ryzyka, na które najbardziej są narażone ich uprawy. Rolnicy korzystający z bezpośrednich dopłat, zgodnie z obowiązującym prawem muszą ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw dotowanych od minimum jednego ryzyka: gradu, wiosennych przymrozków, ujemnych skutków przezimowania, powodzi i suszy.

CO OBEJMUJE ZAKRES UBEZPIECZENIA DOTOWANEGO

W ramach dotowanych ubezpieczeń upraw w PZU rolnicy mogą liczyć na dofinansowanie do wysokości nawet 65 proc. składki ubezpieczeniowej. To możliwe dzięki rekordowo dużym środkom, które otrzymało PZU na ten cel od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem następujące uprawy polowe i warzywno-owocowe:

 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • buraki cukrowe,
 • rośliny strączkowe, 
 • ziemniaki,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • owoce drzew i krzewów owocowych,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • truskawki – nasadzenia i owoce,
 • warzywa gruntowe.

OPŁACALNA POLISA

1. Dlaczego warto ubezpieczyć swoje uprawy na wiosnę?

Ubezpieczenie upraw to przed wszystkim większy spokój dla rolnika i mniejsze zagrożenie zachwiania jego płynności finansowej. Nawet jeśli uprawy zostaną zniszczone, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na pokrycie strat chronionych polisą.

2. Jak zgłosić szkodę?

Gdy tylko zauważymy szkodę, powinniśmy zgłosić ją do ubezpieczyciela – zrobimy to telefonicznie (801-102-102), internetowo, pisemnie, czy nawet osobiście w najbliższym oddziale. Nie zwlekajmy - im szybciej to zrobimy tym lepiej. Przed zgłoszeniem przygotujmy nr polisy i zgromadźmy niezbędne informacje- określmy datę i przyczynę szkody.

3. Jak wygląda proces obsługi szkody?

Po zgłoszeniu szkody skontaktuje się z nami PZU i ustali dogodny termin wizyty. W jej trakcie przedstawiciel ubezpieczyciela potwierdzi przyczynę strat, ustali też powierzchnię oraz zakres zniszczeń – informacje niezbędne do ustalenia wysokość odszkodowania.

4. Jakie są zalety skorzystania z polisy dotowanej i czy można rozłożyć płatność na raty?

Przy ubezpieczeniach dotowanych rolnik płaci tylko część składki. Resztę, bo nawet 65 proc. pokryje Skarb Państwa. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość rozłożenia składki na raty – i to bez dodatkowych kosztów. Rolnicy w szczególnie trudnej sytuacji finansowej mogą przesunąć termin płatności i uregulować ją np. po żniwach.

5. Jakie inne ubezpieczenia dla rolników oferuje PZU?

Obok ubezpieczeń dotowanych, możemy skorzystać z całorocznych komercyjnych ubezpieczeń PZU. Polisy w ofercie PZU nie tylko chronią uprawy ozdobne, zioła, uprawy w tunelach foliowych i szklarniach, ale też zapewniają m.in. OC rolników, budynków w gospodarstwie rolnym, sprzętu rolniczego, a także zwierząt, drobiu, słomy i siana nieprzechowywanych w budynkach, polisę na zdrowie i życie, NNW rolników i ich współmałżonków czy ubezpieczenia komunikacyjne.

WYBIERZ PAKIET OCHRONY

W ramach oferty PZU Uprawy rolnicy mogą ubezpieczyć swoje uprawy od pojedynczych ryzyk lub skorzystać z dwóch dostępnych pakietów. Pierwszy z nich to „Pakiet Wiosna”, który gwarantuje zabezpieczenie upraw przed szkodami wyrządzonymi przez grad i wiosenne przymrozki. Dodatkowo, osoby, które ubezpieczają w PZU budynki rolne (PZU Gospodarstwo Rolne), decydując się na polisę uprawową – mogą skorzystać z aż 20-procentowej zniżki na ubezpieczenie zbóż w ramach „Pakietu Wiosna”. Drugi, „Pakiet 5 Ryzyk”, zapewnia ochronę upraw przed szkodami spowodowanymi przez deszcz nawalny, huragan, piorun, lawinę lub obsunięcie się ziemi.

Partnerem materiału jest PZU