Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

2020-09-28 9:49 Materiał Partnerski
Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich
Autor: Materiały Prasowe Pani Minister Anna Gembicka (trzecia z lewej) – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Wywiad z Panią Minister Anną Gembicką – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

– W tym roku po raz kolejny Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać pomoc finansową z budżetu państwa. Jakie warunki trzeba spełnić?

– Należy się zarejestrować w prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich oraz złożyć odpowiedni wniosek.

- O czym należy pamiętać przy składaniu wniosku?

- Przede wszystkim o tym, że zostało już niewiele czasu, bo ostatni dzień , w którym można składać dokumenty, to 30 września. Serdecznie zachęcam wszystkie Koła do złożenia wniosku. Do otrzymania pomocy uprawnione są zarówno nowe Koła, jak i te, które rejestrowały się wcześniej i w latach poprzednich otrzymały już pomoc.

– Jaka jest wysokość pomocy?

– Kwoty wynoszą odpowiednio: 3000 zł – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków; 4000 zł – jeżeli liczy od 31 do 75 członków i 5000 zł – jeżeli liczy ponad 75 członków.

– Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe?

Ustawa daje szerokie możliwości. Wsparcie można przeznaczyć np. na działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną, rozwój przedsiębiorczości kobiet i kultury lokalnej oraz regionalnej. Przepisy obejmują również działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.

– Widać, że możliwości jest wiele.

– Rozwiązania ustawowe zostawiają Kołom wiele swobody. Dzięki temu wiemy, że pieniądze przeznaczone na pomoc finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich są dobrze wydawane. Zdajemy sobie sprawę, że każde Koło ma swoje potrzeby, swoje priorytety i swoje plany.

– Skąd takie zainteresowanie rządu Kołami Gospodyń Wiejskich?

– Widzimy, że ustawa z 2018 r. była strzałem w dziesiątkę i dzięki wprowadzonym rozwiązaniom polska wieś wiele zyskała. Koła działają niczym inkubatory przedsiębiorczości, ponieważ członkowie nabywają nowych umiejętności, a panie często sprzedają swoje wyroby, aby pozyskać środki na własną działalność (takie możliwości daje ustawa). Ponadto, organizacje te dbają o lokalną kulturę i historię, rozwijają wolontariat i aktywizują lokalne społeczności. Często organizują różne zajęcia i wyjazdy dla dzieci i młodzieży, prowadzą szkolenia z wytwarzania naturalnych kosmetyków i rękodzieła, szkolenia kulinarne czy organizują zajęcia fitness albo zajęcia dla seniorów.

– Wszystko to, o czym pani mówi, nijak ma się do stereotypów…

– Dokładnie tak! Bo taki jest „skutek uboczny” wprowadzonych przez nas rozwiązań. Bardzo cieszy mnie to, że Koła Gospodyń Wiejskich nie kojarzą się już dziś z lepieniem pierogów (chociaż – oczywiście – panie, które do Kół należą, nadal robią to najlepiej na świecie – polecam!), lecz z pojęciami takimi jak ekologia, działalność społeczna czy wspomniana już wcześniej przedsiębiorczość. Przy tym wszystkim pamiętają o swoich korzeniach, o tradycji i wartościach.

– W czym tkwi recepta sukcesu Kół Gospodyń Wiejskich?

postaci tradycyjnych wartości można wymienić obecną w Kołach ogromną chęć do działania i zmiany swojego otoczenia. Skuteczność z pewnością wynika z dobrze układającej się współpracy z samorządami, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i placówkami edukacyjnymi.

– Komu poleciłaby Pani założenie Koła Gospodyń Wiejskich lub dołączenie do już istniejącego?

– Każdemu, kto mieszka na terenie wiejskim i komu bliskie jest zaangażowanie się w sprawy swojej małej ojczyzny. Warto wspomnieć, że członkowie Kół są w różnym wieku, a do tych organizacji mogą należeć także panowie.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o pomoc finansową Koła Gospodyń Wiejskich można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez tradycyjną pocztę. Szczegóły można znaleźć zarówno na stronie www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl, jak i na stronach ARiMR.

Najnowsze