Wspólnie uczcijmy 100-lecie Bitwy Warszawskiej – polskiego zwycięstwa dla wolności Europy

2020-07-06 0:00 Materiał Partnerski
Wspólnie uczcijmy 100-lecie Bitwy Warszawskiej – polskiego zwycięstwa dla wolności Europy
Autor: Materiały Prasowe/MON

W sumie 1,5 mln zł przekaże Ministerstwo Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym, które stworzą mural upamiętniający bohaterów Bitwy Warszawskiej i zorganizują np. jego wspólne odsłonięcie, koncert, wystawę. Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 21 lipca 2020 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie dwie oferty. Powinny zawierać m.in. opis planowanych działań i projekt muralu.

3 metry wysokości. Na muralach powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W czasach pandemii to jeden ze sposobów na uczczenie 100-lecia Bitwy Warszawskiej przez lokalne społeczności w całej Polsce. Na pamiątkę zwycięstwa polskich żołnierzy w 1920 r. 15 sierpnia jest Świętem Wojska Polskiego.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie MON i w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122020wddekid