45 mln zł na nowe miejsca w żłobkach i klubach malucha

2019-10-10 8:25 mar
Chcesz żłobek, idź do pracy
Autor: Shutterstock Zdjęcie ilustracyjne

Prawie 45 mln zł trafi do dolnośląskich żłobków i klubów dziecięcych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął kolejny konkurs na utworzenie nowych żłobków i miejsc w istniejących już placówkach na Dolnym Śląsku. Wśród beneficjentów są też placówki z Wrocławia.

45 mln zł pozwoli na utworzenie 729 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych na terenie Dolnego Śląska. Pieniądze trafią do 22 projektodawców. Wśród nich są dwa projekty wrocławskie: muzyczny żłobek AQQ, w którym powstanie 25 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat oraz projekt „Rodzic w pracy!”, w ramach którego dofinansowane zostaną koszty opieki nad dziećmi do 3 lat (rodzice będą mogli liczyć na pomoc 50 niań).

- W ramach obecnej perspektywy unijnej przeznaczyliśmy już prawie 182 mln zł na żłobki i kluby malucha - mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. - To ogromne wsparcie pozwoli na uruchomienie w sumie ponad 4 tys. miejsc.

Unijne fundusze przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie.

Pieniądze przeznaczana są m.in. na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia: mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, a także na wyposażenie placów zabaw). Z dotacji finansowane są także bieżące koszty opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne m.in. z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą, a także rytmika. W najnowszym konkursie zakupione zostaną m.in. basen z podświetlanymi piłeczkami do terapii SI (Integracji sensorycznej), multimedialna tablica informacyjna dla rodziców, kącik zabaw z suchym basenem, wózek 6-osobowy, magiczny dywan i magiczna ściana.

- Działamy kompleksowo, bo oprócz funduszy na przygotowanie żłobków i klubów dziecięcych, przekazujemy pieniądze na funkcjonowanie placówki przez dwa lata - mówi Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - Wynagrodzenia personelu, koszt za wyżywienie i pobyt dziecka sprawiają, że w placówkach obowiązuje symboliczna opłata dla rodziców 150-250 zł miesięcznie.

Fundusze przeznaczane na żłobki i kluby malucha pomagają też rodzicom wrócić do pracy. Często bowiem, jak przekonują władze województwa dolnośląskiego, koszty związane z opłatą za żłobek, czy zatrudnieniem niani są na tyle wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy.

- Ponad 20 proc. osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ma małe dziecko, a prawie 17 proc. bezrobotnych stanowią kobiety, które nie rozpoczęły pracy po urodzeniu dziecka - mówi Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego. - Chcemy zlikwidować bariery, które mają przed sobą młodzi rodzice. Dlatego wspieramy powstawanie nowych żłobków i klubów malucha na Dolnym Śląsku.