Dolnoślązacy nie potrafią korzystać z L4! ZUS odzyskał ponad milion złotych z zasiłku chorobowego!

2019-08-12 13:58 GE
ZUS skontrolował zwolnienia
Autor: Mojpe/cc0/pixabay ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił bliżej przyjrzeć się zwolnieniom lekarskim Polaków. Na ponad 300 tys. kontroli, wydanych zostało 21 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłku chorobowego. Tylko na Dolnym Śląsku ZUS odzyskał 1,3 mln złotych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w pierwszym półroczu 2019 r. 324 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W związku z tym wydano aż 21 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłku chorobowego. Łącznie z tytułu nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia oraz skróceniu zwolnienia do kasy ZUS wróciło ponad 19 mln złotych.

W ubiegłym roku decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r. Jak przyznaje ZUS, do większej wykrywalności tego typu nadużyć, przyczyniło się wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania zwolnień lekarskich.

"Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega natomiast na sprawdzeniu, czy osoba korzystająca ze zwolnienia, a tym samym świadczenia chorobowego, nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot" - informuje ZUS.

- Kontroli podlegają przede wszystkim osoby, które często korzystają z kolejnych krótkotrwałych zwolnień lekarskich od różnych lekarzy albo zwolnień długoterminowych, a także osoby, które kiedyś musiały zwrócić zasiłek, bo korzystały ze zwolnienia nieprawidłowo. Kontrole są prowadzone także u pacjentów lekarzy wystawiających duża liczbę zwolnień. Są pewne standardy czasu trwania schorzeń i w oparciu o nie weryfikowana jest długość zwolnienia. Część zwolnień ZUS typuje do kontroli losowo, więc każde może być sprawdzone - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Na Dolnym Śląsku przeprowadzono 27 tys. kontroli. 638 osób zostało pozbawionych zasiłku z powodu niewłaściwego wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Z kolei 1159 osób musiało wrócić wcześniej do pracy, po tym jak lekarze orzecznicy uznali je za zdolne do pracy. W ten sposób ZUS odzyskał 1,3 mln złotych.