Policja zatrzymała komorników z Legnicy! Prokuratura postawiła im zarzuty

2019-12-06 13:54 mar
Policja zatrzymała komorników z Legnicy
Autor: pixabay.com

Rafał O., komornik sądowy z Legnicy, oraz Renata P., asesor komornicza z tej samej kancelarii zostali zatrzymani przez policję. Komornicy mieli przywłaszczać sobie pieniądze wierzycieli i dłużników przy zastosowaniu różnych metod przestępczych.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w działaniu jednej z legnickich kancelarii komorniczych prowadzi Prokuratura Rejonowa w Legnicy. W czwartek (5 grudnia) na polecenie prokuratora policja zatrzymała komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym - Rafała O., oraz asesor komorniczą z tej samej kancelarii - Renatę P.

- Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Rafałowi O. zarzutów popełnienia przestępstw przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przy pełnieniu służby na stanowisku komornika sądowego przy prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych i przywłaszczenia pieniędzy, które zostaną mu ogłoszone - informuje Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Przeciwko Rafałowi O. toczy się obecnie inny proces przed sądem. Komornik jest oskarżony o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W związku z toczącą się sprawą Rafał O. został zawieszony w czynnościach komornika oraz ma zakaz przebywania w pomieszczeniach kancelarii komorniczej. Mimo zakazu komornik wielokrotnie pojawiał się w kancelarii, m.in. po to , by pobrać gotówkę. Śledczy próbuję teraz ustalić łączną kwotę przywłaszczonych przez Rafała O. pieniędzy.

- Renacie P. prokurator przedstawił zarzuty: ułatwienia Rafałowi O. przekroczenia uprawnień służbowych i przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z wpłat dokonanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz przekroczenia uprawnień i przywłaszczenia wspólnie i w porozumieniu z Rafałem O. wyegzekwowanych należności pieniężnych stanowiących mienie znacznej wartości – wyjaśnia Lidia Tkaczyszyn.

Renata P. została zawieszona w czynnościach służbowych asesora komorniczego. Kobieta została objęta dozorem policji, musi zapłacić 15 tys. zł poręczenia majątkowego i nie może opuszczać kraju. Nie może też kontaktować się z innymi pracownikami kancelarii komorniczej.

Jak przyznają śledczy, postępowanie ma charakter rozwojowy.