We Wrocławiu powstaje brygada "terytorialsów". Chętni mogą już się zgłaszać

2019-10-09 11:49 mar
We Wrocławiu powstaje 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej
Autor: materiały prasowe

We Wrocławiu powstaje 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej. Siedziba dowództwa będzie znajdować się w koszarach wojskowych przy al. Hallera. Chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą już zgłaszać swoje kandydatury.

Docelowo 16. Dolnośląską Brygadę Obrony Narodowej będą tworzyły trzy bataliony lekkiej piechoty. Pierwszym zadaniem nowo wyznaczonego dowódcy brygady - płk. Artura Barańskiego - jest skompletowanie dowództwa i sztabu brygady oraz pierwszego batalionu lekkiej piechoty, tak, aby na przełomie 2019 i 2020 roku można już było szkolić „terytorialsów”.

Wszyscy chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej powinni odwiedzić właściwą terytorialnie Wojskową Komendy Uzupełnień, gdzie będą mogli zgłosić swoją kandydaturę. O przyjęcie w szeregi „terytorialsów” mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej służby wojskowej. Szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, dlatego możliwe jest pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego ze służbą w WOT.

- Wojska Obrony Terytorialnej to dodatkowe i bardzo mocne wsparcie dla całego systemu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu – mówi wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. - Popularni „terytorialsi” to nowy rodzaj sił zbrojnych, złożony z ochotników, którzy chcą służyć ojczyźnie. Ta bezinteresowność i oddanie to ogromny walor tej służby.

Wojska Obrony Terytorialnej to obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. Ich potencjał opiera się na żołnierzach-ochotnikach, którzy pełnią służbę w obszarze swojego zamieszkania. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju m.in. pomagają w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzeniu działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT ma być wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić ma siłę wiodącą.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służbę pełni niemal 23 tys. żołnierzy, w tym około 20 tys. żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Docelowo Wojska Obrony Terytorialnej będą liczyły 53 tys. żołnierzy na terenie całego kraju.

KTO MOŻE WSTĄPIĆ DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ?

O pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

  • posiada obywatelstwo polskie
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
  • skończyła 18 lat
  • nie była karana za przestępstwo umyślne
  • nie była przeznaczona do służby zastępczej
  • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego
  • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
  • posiada wykształcenie: wyższe (w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów), średnie (w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów) lub podstawowe (w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych)

KRYTERIUM WIEKOWE:

  • 18 – 63 lata - dla oficerów i podoficerów
  • 18 – 55 lat - dla szeregowych.