Pierwsze takie centrum medyczne na Dolnym Śląsku

2019-10-10 14:52 mar

We Wrocławiu powstanie pierwsze na Dolnym Śląsku Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich. Centrum będzie miało swoją siedzibę w budynku przy ul. Horbaczewskiego 24.

Pierwsze na Dolnym Śląsku i jedno z pierwszych w Polsce Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich powstanie z inicjatywy fundacji „Potrafię Pomóc” w budynku przy ul. Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu. W centrum, oprócz gabinetów przeznaczonych do diagnozowania i terapii chorób rzadkich, zostanie otwarty gabinet ginekologiczny dla kobiet z niepełnosprawnościami - pierwszy tego typu gabinet specjalistyczny na Dolnym Śląsku.

Nowe centrum powinno rozpocząć działalność wiosną 2020 roku. Wcześniej należy wyremontować i wyposażyć pomieszczenia w budynku przy ul. Horbaczewskiego. Szacowany koszt remontu wynosi ok. 700 tys. zł, a koszt wyposażenia - ok. 200 tys. zł.

Szefem medycznym centrum zostanie prof. dr n. med. Robert Śmigiel - kierownik Katedry Pediatrii oraz Zakładu Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przyjmuje się, że na choroby rzadkie cierpi w Polsce około 2,5 - 3 mln ludzi, a zdiagnozowanych jest jedynie kilkaset tysięcy z nich. Pomoc oferowana przez centrum skierowana będzie do pacjentów z całej Polski.

W przyszłości całkiem nowe centrum powstanie na działce przy ul. Melioranckiej, którą miasto przekaże fundacji w użytkowanie wieczyste.

- To kolejne wielkie przedsięwzięcie, którego realizacji podjęła się fundacja "Potrafię pomóc". To sprawdzony partner w zadaniach, które wymagają wyjątkowej wrażliwości, zaangażowania i empatii - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - W sposób szczególny chcemy wesprzeć najsłabszych mieszkańców naszego miasta, tych którzy potrzebują szczególnej pomocy, dlatego przekażemy miejską działkę pod przyszłą siedzibę centrum.

Na przekazanej przez miasto działce przy ul. Melioranckiej fundacja planuje wybudować do 2023 roku kompleks "Potrafię Pomóc". Budowa Kompleksu prowadzona będzie ze środków funduszy strukturalnych, a jej szacunkowy koszt to ok. 25 mln zł.

W skład Kompleksu "Potrafię Pomóc" wchodzić będą: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny, gabinety rehabilitacyjne, przestrzeń na turnusy rehabilitacyjne, pokoje wytchnień, Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich, pierwszy w Polsce dom samodzielności dla osób z zespołem Pradera-Williego, zaplecze administracyjne oraz plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.