Osoby z niepełnosprawnością też chcą studiować!

2020-02-29 0:00 Materiał Partnerski
Osoby z niepełnosprawnością też chcą studiować!
Autor: Materiały Prasowe

Wzrost liczby studentów z niepełnosprawnościami i uczelni wyższych, które wdrożą rozwiązania na rzecz tej grupy słuchaczy – takie są główne cele kampanii „Nauka bez Barier”.

Projekt ma generalnie zmieniać nastawienie naszego społeczeństwa do potrzeb edukacyjnych i naukowych osób z różnymi niepełnosprawnościami. Szkoły wyższe nie zamykają się co prawda na takich studentów, ale też nie można powiedzieć, aby wszystkie stawiały sobie za cel stosowanie rozwiązań sprzyjających podejmowaniu studiów przez osoby z niepełnosprawnościami. To samo dotyczy możliwości prowadzenia pracy naukowej przez absolwentów różnych typów uczelni. W ramach kampanii została uruchomiona strona internetowa www.naukabezbarier.pl, która jest przeznaczona dla uniwersytetów, politechnik, akademii, kadry akademickiej, studentów, jak również dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z uczelniami w zakresie badań i rozwoju.

Osoby z niepełnosprawnością też chcą studiować!
Autor: Materiały Prasowe Link: naukabezbarier.pl

Uczelniom będzie się opłacał udział w projekcie, gdyż posłuży on także przygotowaniu rankingu najbardziej innowacyjnych szkół wyższych, a przy tym przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami. Im więcej projektów naukowych oraz studentów z danej uczelni będzie zarejestrowanych na stronie, tym wyższe miejsce w rankingu. W ten sposób kampania przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku nauki i środowiska akademickiego, bo uczelnie będą mogły zaprezentować swój potencjał i promować swoje prospołeczne działania. „Nauka bez Barier” to inicjatywa Fundacji Neuron Plus, która podejmuje różnego rodzaju aktywności na rzecz osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. Ze względu na znaczenie tej kampanii patronat nad nią objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort od dawna prowadzi bowiem politykę walki z wykluczeniem edukacyjnym niepełnosprawnych osób.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,DIALOG’’ w latach 2019–2020

Uczelnia otwarta dla każdego - kampania edukacyjna „Nauka bez Barier”
Autor: Materiały Prasowe
Najnowsze