Większa szansa na leczenie

2019-10-09 9:43 Materiał Informacyjny
Większa szansa na leczenie
Autor: Shutterstock

Dzięki konkurencji na rynku, pojawia się szansa na poprawę dostępu do leków biologicznych w Polsce. Terapie biologiczne są jedynym ratunkiem dla chorych, którym wcześniejsze leczenie nie pomogło.

Polscy pacjenci mają najgorszy w Unii Europejskiej dostęp do leczenia biologicznego. Jedynie 1,5 proc. cierpiących na choroby reumatyczne leczy się biologicznie, dla porównania – w Irlandii 75 proc. Kryteria kwalifikacji pacjentów z chorobami zapalnymi jelit do terapii są tak restrykcyjne, że nawet bardzo chore dzieci jej nie otrzymują. W dodatku jesteśmy jedynym krajem, gdzie skuteczne leczenie biologiczne jest przerywane po upływie ustalonego przez resort zdrowia czasu i wznawiane dopiero, gdy stan chorego znów się pogorszy.

Do tej pory przyczyną niskiej dostępności były wysokie ceny leków biologicznych. Sytuacja uległa zmianie w wyniku pojawienia się konkurencji. Zaoszczędzone środki pozwalają na objęcie leczeniem większej liczby chorych. – Zwiększenie dostępu powinno nastąpić poprzez poszerzenie kryteriów włączania pacjentów do programów lekowych we wcześniejszym stadium choroby, bez ograniczenia czasu trwania terapii. Kolejnym sposobem jest umożliwienie zakupu refundowanych leków biologicznych w aptece – mówi Dominique Petit, prezes Sandoz Polska, światowego lidera w produkcji leków biologicznych równoważnych. Uczestnicy konferencji „Kliniczne i ekonomiczne aspekty leczenia biologicznego w Polsce”, która odbyła się 8 X br. w Warszawie, podkreślali, że rząd powinien umożliwić leczenie biologiczne większej liczbie chorych.