EMERYTURA 2022

Seniorzy mają szansę na otrzymanie dożywotnio 200 zł do emerytury co miesiąc. Świadczenie przysługuje jednak tylko określonej grupie, która spełnia trzy warunki. Gdzie należy złożyć wniosek?

dodano 30-11-2022

W czwartek (17.11.2022) Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS, zdementował nieoficjalne informacje o jednorazowej wypłacie tzw. 15. emerytury w 2023 r. Jednak zaraz po tej informacji Piotr P…

dodano 18-11-2022

Nie jest niczym nowym, że Polacy, szukając lepszych warunków do życia, wyjeżdżają za granicę np. do sąsiednich Niemiec. Wielu z nich przekonuje myśl, że tamtejszy senior żyje pod dostatkiem, a Polako…

dodano 27-10-2022

Świadczenie emerytalne wypłacane w październiku będzie różniło się od przelewu wrześniowego. Od kwietnia 2022 roku emeryci otrzymywali świadczenia zwaloryzowane w marcu. W lipcu wprowadzone zostały z…

dodano 11-10-2022

Często Polacy długo wstrzymują się z podjęciem decyzji o przejściu na emeryturę, ponieważ liczą na korzystniejsze świadczenia. Kobiety jednak nie powinny długo z tym zwlekać. Dlaczego? Okazuje się, ż…

dodano 30-9-2022

Od tego roku można otrzymać kolejny dodatek do emerytury. Tym razem zostanie on wypłacony z tytułu wysługi lat w OSP, GOPR lub TOPR. Aby ubiegać się o dożywotnie 200 zł do emerytury, trzeba udowodnić…

dodano 27-9-2022

Po śmierci małżonka, emeryt może zdecydować, czy chce dalej pobierać swoje świadczenie, czy zmarłej żony lub męża. ZUS jednak nie wypłaca wdowie lub wdowcowi pełnej emerytury zmarłego, a tylko 85 pro…

dodano 24-9-2022

To może być przełomowy rok dla finansów emerytów. Suma rocznych zysków w przypadku seniorów pobierających średnie świadczenie może zbliżyć się do kwoty 6 tys. zł. To suma rocznych korzyści z waloryza…

dodano 29-8-2022

Emerycie, ZUS może zawiesić emeryturę, jeśli za dużo sobie dorobisz. Od 1 czerwca 2022 roku zmienią się limity zarobkowe dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego…

dodano 31-5-2022