I KONGRES ESG

Globalne ocieplenie, a co za tym idzie degradacja środowiska naturalnego, to wiedza, która dziś nie jest już przeznaczona tylko dla ludzi nauki czy ekologów. Inwestorzy i cały świat finansów zrozumie…

dodano 31-1-2022

26 stycznia w Warszawie odbył się „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Był to pierwszy okrągły stół poświęcony kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup –…

dodano 28-1-2022

I Kongres ESG, który odbył się 26 stycznia 2022 r. w Warszawie, rozpoczął dyskusję o przyszłości ESG w Polsce. Zagadnienia dot. współpracy nauki z biznesem, optymalnych ścieżek opracowywania nowych t…

dodano 28-1-2022

ESG jest globalnym trendem od którego nie ma odwrotu. Uelastycznienie form pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej i zatrudnienia w niepełnym wymiarze, standardy zachęcające do zatrudniania osób starszy…

dodano 27-1-2022

I Kongres ESG już za nami. Przy okazji wydarzenia, którego patronem jest "Super Express", odbyła się dyskusja o przyszłości ESG w Polsce, jak pomóc polskim firmom skuteczniej wdrażać i realizować dzi…

dodano 26-1-2022