KAPITAŁ POCZĄTKOWY

Kapitał początkowy to ważna część emerytura wpływająca znacznie na jej wysokość. Jeśli nie masz wyliczonego kapitału początkowego, to twoje świadczenie będzie niższe. Kapitał początkowy jest odtworzo…

dodano 11-5-2023

Kto myśli teraz o przejściu na emeryturę powinien zaczekać kilka miesięcy do jesieni. Dzięki temu nasze świadczenie wzrośnie o kilkaset złotych. Jak informuje Grzegorz Chłopek wiceprezes TFI, w tym r…

dodano 5-5-2023

Waloryzacja kapitału emerytalnego. Kapitał początkowy jest ważną częścią twojej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Brak wyliczonego kapitału może znacząco obniżyć świadczenie. Podobnie jak wy…

dodano 22-5-2022

Kapitał początkowy jest ważną częścią twojej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Wniosek o wyliczenie kapitału początkowego możesz złożyć w każdej chwili, jednak najpóźniej w momencie wniosko…

dodano 26-6-2017

Kapitał początkowy będzie częścią twojej przyszłej emerytury, dlatego zadbaj o zebranie wszystkich dokumentów potrzebnych do jego wyliczenia. Od 1999 r. każdy ubezpieczony ma w ZUS swoje konto, na …

dodano 24-6-2013

Kapitał początkowy będzie częścią twojej przyszłej emerytury, dlatego zadbaj o zebranie wszystkich dokumentów potrzebnych do jego wyliczenia.

dodano 24-6-2013

ZUS wylicza kapitał początkowy na podstawie konta, na którym zapisywane są składki ubezpieczonej osoby. Są sytuacje, w których to na tobie spoczywa udowodnienie stażu pracy i zarobków

dodano 19-3-2012