ORDYNACJA PODATKOWA

Procedowany w Ministerstwie Finansów projekt zmian w Ordynacji podatkowej jest największą od lat nowelizacją tej ustawy. Zawiera szereg rozwiązań służących uproszczeniu procedur podatkowych – powiedz…

dodano 12-4-2023

Sejm uchwalił exit tax, czyli tak zwany podatek od wyprowadzki oraz przyjął nowelizację ustaw o PIT, CIT i ordynacji podatkowej. To część zapowiadanych przez Rząd zmian w podatkach, które mają przede…

dodano 24-10-2018

Resort finansów skierował do konsultacji i uzgodnień projekt nowej Ordynacji podatkowej. Jej celem jest zwiększenie zaufania podatników do organów podatkowych, m.in. przez zmniejszenie liczby kontrol…

dodano 23-7-2018

23 października na stronie Ministerstwa Finansów ukazał się projekt nowej ordynacji podatkowej, który został przygotowany przez działającą przy resorcie Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa. Ustawa p…

dodano 24-10-2017

23 października na stronie Ministerstwa Finansów został zamieszczony projekt nowej Ordynacji podatkowej. Ma on ponad 250 stron, zawiera 687 artykułów i został opatrzony liczącym 511 stron uzasadnieni…

dodano 23-10-2017

W piątek 15 lipca weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Zasadnicza zmiana polega na wprowadzeniu pojęcia klauzuli pr…

dodano 15-7-2016

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ordynacji podatkowej, wprowadzającą tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Celem klauzuli jest przeciwdziałanie un…

dodano 9-6-2016

Fatalnej jakości prawo, nieprzejrzysty system podatkowy, biurokratyczne ograniczenia – to codzienność polskich przedsiębiorców. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zgłasza pomysły, jak to zmienić.

dodano 23-3-2016

1 stycznia w ordynacji podatkowej zaszła bardzo niekorzystna zmiana – wskazuje serwis gazetaprawna.pl. Nowy przepis może zaszkodzić osobom, od których urząd skarbowy domaga się spłaty zaległości poda…

dodano 19-1-2016

Rząd przyjął założenia do nowej Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nowymi zasadami  m.in. mają być uproszczone mechanizmy zwrotu podatku, wydłużony okres na składanie skarg i zażaleń na fiskusa.

dodano 13-10-2015

Sejm przyjął w piątek nowelizację ordynacji podatkowej, która zakłada m.in rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników. Korzystna dla obywateli zmiana przepisów będzie jeszcze we wrześniu jednym …

dodano 10-7-2015