POMPY

Wzrost całego polskiego rynku pomp ciepła w I półroczu wyniósł 86%, a rynku pomp ciepła służących do centralnego ogrzewania budynków ‒ 96%. Sprzedaż praktycznie podwoiła się. Po zamieszaniu w pierws…

dodano 30-10-2022

NFOŚiGW uruchomił program dopłat do montażu i zakupu pomp ciepła "Moje ciepło" o wartości 600 mln zł. O wsparcie dla instalacji takiego źródła ogrzewania mogą wystąpić właściciele nowych domów jednor…

dodano 6-5-2022

Pompa jest kobietą. A 8 marca kobiety obchodzą swoje święto. Dlaczego pompa? Bo to jeden z charakterystycznych elementów Szczecina. Ponad 100-letnie pompy znajdują się w różnych punktach miasta i wsz…

dodano 7-3-2022

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii weszła w życie 1 stycznia. Jednak nie w całości. Najważniejsze regulacje zostały wyłączone z ustawy na pół roku. I pojawiło się widmo współczynnika 0,7.

dodano 14-4-2016

Wobec nieszczęścia jakie dotknęło tysiące powodzian w Polsce, nie można pozostać obojętnym. Solidarność z ofiarami kataklizmu deklarują także nasi wschodni sąsiedzi. Przejęci losem Polaków Rosjanie p…

dodano 25-5-2010