SPÓŁKI

Ukraińska milionerka Hałyna Hereha chce przejąć spółkę Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box. Kobieta złożyła wniosek w sprawie przejęcia firmy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK…

dodano 28-9-2023

Sąd wydał prawomocny wyrok. Wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozet Niemal jednocześnie władze Agory poinformowały o zakupie dodatkowego pakietu udziałów za miliony …

dodano 27-2-2023

Grupa Orlen w drugim kwartale br. odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 58 mld zł i zyskiem netto w wysokości 3,7 mld zł. Blisko połowa przychodów koncernu wygenerowana została na sprzedaży z…

dodano 16-8-2022

Podpisanie listu intencyjnego PKN Orlenu ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia pakietu akcji Grupy Lotos, sprawi, że płocka firma umocni się na rynku spółek naftowych. Jak połączenie dwóch naftowych…

dodano 1-3-2018

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie połączenia płockiego koncernu z Grupą Lotos. Największa polska spółka przejmie od państwa 53,19 proc. akcji Grupy Lotos. Po ogłoszeniu in…

dodano 27-2-2018

Dziesiątki tysięcy, a może setki? Czy jednak miliony złotych? Ile zarabiają prezesi i członkowie zarządów znanych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych? Wynagrodzenia w se…

dodano 8-9-2017

Ministerstwo Obrony Narodowej i Antoni Macierewicz przejmą władzę nad największymi i najważniejszymi polskimi firmami? Spółki umieszczone w rejestrze o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym bę…

dodano 24-3-2017

Ministerstwo Skarbu Państwa, zgodnie z zapowiedziami rządu Beaty Szydło, z 1 styczniem bieżącego roku zostało zlikwidowane. Nadzór nad wszystkimi 432 spółkami należącymi do państwa przejęli poszczegó…

dodano 4-1-2017

Rozpoczyna się zapowiadana kontrola aż 66 spółek należących do Skarbu Państwa. W pierwszej kolejności zostaną zbadane wydatki na PR, reklamę i doradztwo w spółkach LOTOS, Orlen, Polska Grupa Zbrojeni…

dodano 20-9-2016

Ministerstwo Rozwoju otwiera się na sugestie i pyta przez internet startupowców o "plan Morawieckiego". A do tego wykorzystuje oprogramowanie polskiego startupu Sugester.

dodano 18-3-2016

Resort skarbu pracuje nad zmianami prawa, które powiążą wynagrodzenia kadry menedżerskiej ze skalą działalności spółki i jej wynikami - informuje "Gazeta Wyborcza".

dodano 9-3-2016

Małe spółki z niecierpliwością czekają na uproszczoną księgowość. Dzięki wprowadzanym w życie zmianom wiele z nich będzie mogło ograniczyć się do sporządzania skróconych sprawozdań finansowych, a co …

dodano 24-9-2013