STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

Na początku 2022 roku w Polsce połowa populacji miała więcej niż 42 lata, czyli o 2,4 lata mniej niż średnia dla całej Unii Europejskiej, która wynosi według danych Eurostatu wyniosła 44,4 lat, o 0,3…

dodano 27-2-2023

Czy Polska stanie się niechlubnym liderem w Unii Europejskiej? Według ostatniego raportu Eurostatu za kilkadziesiąt lat nasz kraj stanie się najstarszym we Wspólnocie. Dodatkowo ubędzie z niego ponad…

dodano 23-7-2020

To nie jest dobra wiadomość dla populacji naszego kraju. Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych wykazały, że w Polsce może być prawie o połowę mniej ludności niż obecnie. Ma to być jednocześnie j…

dodano 11-7-2017

W ciągu najbliższych kilkunastu lat nasze społeczeństwo czeka prawdziwa rewolucja majątkowa. Od dziś do 2040 r. średnia wartość brutto majątku polskiej rodziny wzrośnie z 500 tys. zł do 861 tys. zł…

dodano 16-11-2016

„Srebrne tsunami”, „siwienie elektoratu”, „srebrna gospodarka” – to pojęcia, które coraz częściej pojawiają się mediach. Najczęściej przy okazji dyskusji dotyczących starzenia się społeczeństwa. O …

dodano 9-7-2016

Za 10 lat ponad 5 milionów Polaków będzie miało ponad 70 lat – wylicza „dziennik.pl". Oznacza to, że Polaków w podeszłym wieku będzie aż o 40 proc. więcej niż jest teraz. W zjawisku jakim jest starz…

dodano 14-10-2014