ZATORY PŁATNICZE

8 grudnia 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Obecne regulacje zostały doprecyzowane i uproszczone, co pozwoli na przyspies…

dodano 12-12-2022

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał pierwsze decyzje w sprawie zatorów płatniczych. Na spółki Locotranssped i Havi Logistics nałożył kary finansowe w łącznej wysokości ponad 470 tys. zł. UPS Polska or…

dodano 19-2-2021

Ubyło firm, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy przez ponad 60 dni nie mogły uzyskać płatności za swoje towary i usługi. Paradoksalnie lockdown, który zaszkodził 6 na 10 przedsiębiorstw MSP, przełożył…

dodano 17-6-2020

Otwierając działalność gospodarczą, każdy wierzy, że jego firma utrzyma się na rynku i będzie się rozwijała. Jednak z roku na roku coraz więcej przedsiębiorców zmaga się z problemem nieterminowych sp…

dodano 27-5-2014