ZWIĄZEK PRACODAWCÓW KLASTRY POLSKIE

W Unii Europejskiej działa prawie trzy tysiące klastrów, które zatrudniają w sumie 20 proc. populacji zatrudnionych w krajach unijnych. Jednocześnie osoby, które pracują w firmach klastrowych zarabia…

dodano 14-11-2022

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. przy 55% redukcji emisji do 2030 roku w stosunku do roku 1990. Taki cel stawia sobie Unia Europejska. Dla Polski to szansa na skok rozwojowy oraz rozb…

dodano 8-7-2021

Związek Pracodawców Klastry Polskie, reprezentującego ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z terenu całej Polski organizują …

dodano 7-7-2021