SZOKUJĄCE wyznanie Romana Giertycha. Adwokat przerywa milczenie

2020-10-25 18:45 TWO
Roman Giertych
Autor: Tomasz Jastrzębowski/REPORTER Roman Giertych

Roman Giertych przerwał milczenie. Adwokat został zatrzymany 15 października przez CBA pod Sądem Okręgowym w Warszawie. W trakcie przeszukania jego domu zemdlał i został przetransportowany karetką do szpitala na warszawskim Bródnie. Potem jemu oraz jedenastu innym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące przywłaszczenia i wyprowadzenia w latach 2010-2014 ze spółki deweloperskiej kwoty około 92 milionów złotych. Teraz znany mecenas zamieścił wpis w tej sprawie w mediach społecznościowych.

Roman Giertych został przesłuchany w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Prokuratura zastosowała wobec niego zabezpieczenie majątkowe w postaci 5 mln kaucji. Jak informował szef Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Jacek Motawski, zarzuty obejmują dwa zasadnicze wątki. Są to zakup wartościowych wierzytelności oraz zakup nieruchomości o znacznie zawyżonej cenie. - Kluczowym w pierwszym z wątków jest to, że zarówno podmiot, który został pokrzywdzony przestępstwem, to jest spółka Polnord, jak również spółka, która z kolei stała się beneficjentem przestępczego procederu, są związane bezpośrednio, bądź pośrednio kapitałowo osobowo z Ryszardem K. – wyjaśniał prok. Motawski.

Jak podał, w transakcji wykorzystano jako pośredników dwie fasadowe spółki, które z kolei związane są z Romanem G. - W efekcie stworzono mechanizm przestępstwa, w którym podmiot o nazwie Prokom zbył omawiane wierzytelności na rzecz dwóch spółek o minimalnym kapitale 5 tys. zł, nie mając żadnego zaplecza finansowego, nie prowadząc rzetelnej, rzeczywistej jakiejkolwiek działalności gospodarczej, od których to następnie wierzytelności te zostały już ze znaczną, kilkumilionową marżą nabyte przez wymienioną, pokrzywdzoną spółkę Polnord - powiedział Szef Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Prokurator zaznaczył, że Roman G. świadczył obsługę prawną dla wszystkich podmiotów, które brały udział w całej tej transakcji. - Finalnie beneficjentem całej transakcji był Prokom, jak również inne podmioty powiązane kapitało z Ryszardem K., w tym spółki cypryjskie, a nadto inne osoby. Przy czym sam Roman G. w ramach rzekomych usług adwokackich uzyskał korzyść z tego przestępstwa w wysokości niespełna 2,5 mln zł - podkreślił.

Prokurator Motawski objaśnił też drugi z wątków. - Dotyczy on zakupu nieruchomości przez spółkę powiązaną z Romanem G. za kwotę 6 mln netto, a następnie po ośmiu dniach spółka ta sprzedała pokrzywdzonej spółce Polnord tę samą nieruchomość za kwotę niespełna 27 mln zł – podał prok. Motawski.

Roman Giertych przerwał milczenie: "Wybaczcie, że mimo obietnicy złożonej na tt nie odezwałem się do tej pory. Niestety nie byłem w stanie. Pewnie jeszcze nie dałbym rady, ale zmobilizowała mnie gigantyczna operacja oczerniania mnie prowadzona przez TVP i inne media rządowe. Niestety nie mogę spotkać się z dziennikarzami wolnych mediów, co obiecuję, jak tylko zdrowie mi pozwoli" - informuje na swoim facebookowym profilu.

Odnosi się też do zarzutów, które mu postawiono:

"Szanowni Państwo!

Wybaczcie, że mimo obietnicy złożonej na tt nie odezwałem się do tej pory. Niestety nie byłem w stanie. Pewnie jeszcze nie dałbym rady, ale zmobilizowała mnie gigantyczna operacja oczerniania mnie prowadzona przez TVP i inne media rządowe. Niestety nie mogę spotkać się z dziennikarzami wolnych mediów, co obiecuję, jak tylko zdrowie mi pozwoli. Skorzystam więc z profilu fb, aby odpowiedzieć merytorycznie na zarzut, który prokuratura odczytała mi, gdy byłem nieprzytomny. Postaram się w skrócie ująć skomplikowane zagadnienia w formie odpowiedzi na pytania.

1) Jaki zarzut odczytała mi prokurator (gdy byłem nieprzytomny)?

Zarzut działania na szkodę Polnordu przy prawnej pomocy w transakcji nabycia wierzytelności od Prokomu w stosunku do m.st. Warszawy i MPWiK oraz, że pieniądze, które otrzymałem za tę pomoc rzekomo przywłaszczyłem, bo zdaniem prokuratury pomoc prawna (m.in. napisanie pozwów, wystawianie opinii w spr. VAT) była pozorna. Nie odczytano mi żadnego zarzutu dotyczącego działek pod Poznaniem. I trudno, aby mi ktoś to zarzucał, bo nie obsługiwałem prawnie tej transakcji i nie wystawiłem w tej sprawie żadnej faktury.

2) Dlaczego Polnord kupił roszczenia do m.st. Warszawy i MPWiK od Prokomu?

Oczywiście o motywy należy pytać właścicieli i zarządy, ale prawne argumenty są oczywiste. Polnord był właścicielem gruntu, na którym znajdowały się urządzenia wodno-kanalizacyjne, ale to Prokom je wybudował. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków: „Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie”. Oznacza to, że, aby skutecznie wystąpić z roszczeniem o zapłatę za wybudowanie takiej sieci, należy po pierwsze wybudować ją z własnych środków oraz po drugie mieć możliwość ich przekazania, czyli być właścicielem gruntu..

3) Dlaczego do transakcji dobrano spółki pośredniczące?

Duże firmy deweloperskie zawsze działają poprzez spółki celowe, aby ograniczać ryzyka. W tym przypadku oczywistym motywem było rozłożenie ryzyka podatkowego, gdyż transakcja miała miejsce przed wyrokiem TSUE, który przesądził brak podstaw do naliczania VAT od tego typu transakcji. Spółki celowe wykorzystywane są przy wielu dużych transakcjach finansowych. Zwykle mają kapitał 5000 złotych. Przykładowo taką spółkę na podstawie pełnomocnictwa od Jarosława Kaczyńskiego założył Gerald Birgfellner do wybudowania dwóch wież.

4) Dlaczego wynagrodzenie mojej kancelarii było w takiej wysokości?

Przy konstruowaniu pozwów na setki miliony złotych, przy wysoce skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym, stawki kancelarii procesowych są bardzo wysokie. Zwykle tego typu spraw podejmują się duże kancelarie zagraniczne (znaczenie droższe od mojej). W tej sprawie pozwy liczyły kilkadziesiąt tysięcy stron. Opracowanie jednego pozwu zajmuje od 3-12 miesięcy i prowadzone jest przez grupę adwokatów. Być może o zdobyciu kontraktu zadecydował fakt, że moja kancelaria wygrała dla Prokom Investment sprawę z Telewizją Familijną na kilkadziesiąt milionów złotych, a dla Polnordu kluczową sprawę przed NSA z miastem Warszawa, która przesądziła o możliwości sprzedaży wierzytelności za działki drogowe, gdzie Polnord do dziś uzyskał kwotę ok. 200 milionów złotych. Dodam, że po wniesieniu pozwów podpisaliśmy dużo lepszy i wyższy kontrakt z Polnordem. Firma była bardzo zadowolona z prowadzonych przez nas spraw. Pod koniec roku 2018 podpisałem z nowym zarządem Polnordu, który został przejęty przez spółki Skarbu Państwa, jeszcze lepszy kontrakt. Wówczas nasze wynagrodzenie było najwyższe. Pół roku później firma zaczęła jednak borykać się z trudnościami i próbowała o 30% obniżyć mi wynagrodzenie. Na to się nie zgodziłem. Gdy odchodziłem z Polnordu procesy, które zaczęliśmy przygotowywać w 2011, były na dobrej drodze do wygrania. Faktury wystawiane przez moją kancelarię nie stanowią w całości mojego zysku. Z tych środków opłacani są adwokaci współpracujący, aplikanci, pracownicy techniczni, sekretariat, koszty biura etc. Zaznaczam, że moja firma od kilkunastu lat obsługuje duże procesy cywilne. Swoje sprawy powierzały nam różne firmy prywatne, a kwoty dochodzonych przez nas roszczeń przekraczały 2 miliardy złotych. Nie obsługujemy firm państwowych. Nie miałem żadnej skargi na jakość naszej pracy lub brak profesjonalizmu moich adwokatów, złożonej przez obsługiwane przez nas firmy. Zawsze płaciłem wszystkie podatki, ZUS i inne daniny przewidziane na Państwo (również od tych rzekomo fikcyjnych faktur za pomoc prawną w transakcji, która nie podoba się prokuraturze).

5) Czy prawda jest, że w 2017 roku Polnord złożył na mnie jakieś zawiadomienie?

To kłamstwo. W roku 2017 Polnord uznał w swoim sprawozdaniu finansowym, zatwierdzonym przez audytora, roszczenia do miasta Warszawy i MPWiK za aktywa. I tak też było w następnych latach. W sprawozdaniu za I kwartał 2020 roku Polnord ogłosił, że roszczenia, o które pozwaliśmy Warszawę są w pełni zasadne. Trudno więc, aby składał zawiadomienie, że ich nabycie było szkodliwe albo twierdził, że roszczenia są wątpliwe.

6) Kto wyznaczał cenę w przedmiotowej transakcji?

Oczywiście o każdej tego typu transakcji decydują zarządy. W tym przypadku zarząd Polnordu opierał się specjalistycznych wycenach wartości urządzeń i kwoty za ich użytkowanie. Jedną z najważniejszych takich opinii sporządził pan Stanisław Bortkiewicz – były szef MPWiK, czyli pozywanej przez nas firmy. Jako były szef MPWIK, czyli firmy, która przejmowała systemy wodnokanalizacyjne od deweloperów, wydawał się najlepszym ekspertem do wyceny tego typu roszczeń. Jego firma wystawiała faktury za wycenę na spółki celowe (tak jak ja), które pośredniczyły w transakcji i w tym zakresie współpracował on blisko z panem Sebastianem J.- prezesem firmy New Industry, który stał się jednym z podejrzanych. Opinia Bortkiewicza była kluczowa dla wyceny tzw. bezumownego użytkowania przez MPWiK i Warszawę systemu wybudowanego przez Prokom. (Pan Bortkiewicz to obecnie najważniejszy z dyrektorów TVP i jak donoszą media prawa ręka Jacka Kurskiego.)

7) Czy za pieniądze z przygotowania pozwów kupiliśmy z żoną nieruchomość we Włoszech?

Nie. Domek w górach we Włoszech z dosyć dużą działką kupiliśmy za pieniądze zarobione kilka lat później. Jego wartość z pewnością jest dużo niższa niż wilii Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu.

😎 Co carabinieri zabezpieczyli w naszym domku we Włoszech? Nie wiem, gdyż nie było nas na miejscu. Wszystko, co zabezpieczono zostało przekazane do prokuratora włoskiego, który, gdy dowiedział się od naszego włoskiego adwokata o politycznym wymiarze sprawy, zablokował ich przekazanie. Będzie teraz analizował dokumenty z Polski celem podjęcia decyzji, czy nie odrzucić polskiego wniosku. CBA nie weszło w posiadanie żadnych dokumentów, czy nośników elektronicznych.

I to chyba tyle najważniejszych pytań merytorycznych w tej sprawie. W tej sytuacji nie powinien dziwić fakt, iż Sąd Rejonowy w Poznaniu rozpoznając wniosek aresztowy o czyny identyczne z tym, który prokurator odczytała mi (nieprzytomnemu) nie dopatrzył się żadnego przestępstwa i oddalił wniosek z hukiem. Nie odniosę się jeszcze do politycznego aspektu sprawy, bo nie mam sił. Dziękuje wszystkim za wsparcie i tyle przejawów sympatii dla mnie i mojej rodziny. Chciałem też zapewnić wszystkich, że nie ma we mnie chęci zemsty, ani żądzy rewanżu. Jednak gdy nakładano mi kajdanki na ręce na tle majestatycznej fasady budynku Sądu Okręgowego w Warszawie ozdobionej przez naszych przodków dumnym hasłem: „ Sprawiedliwość jest fundamentem i ostoją Rzeczpospolitej” to głęboko zatęskniłem za sprawiedliwym Państwem. I to palące poczucie, że musimy mieć sprawiedliwą Polskę, nie opuści mnie do końca życia.

Roman Giertych"

Zamieszki pod kościołem na Krakowskim w Warszawie
Najnowsze
KOMENTARZE