Kontrola drogowa

i

Autor: Policja Kontrola drogowa

Rząd dokręci śrubę kierowcom. Nawet 5000 zł mandatu za zbyt szybką jazdę i grzywny do 30 000 zł!

2021-07-13 14:32

Wielotysięczne mandaty, jeszcze bardziej dotkliwe kary dla recydywistów i powiązanie wysokości składki OC z liczbą punktów karnych. Tak wyglądają plany rady ministrów, która we wtorek 12 lipca przyjęła kierunek zmian w Prawie u ruchu drogowym. Kierowcy muszą się szykować na poważne zmiany. Już niebawem mogą być karani znacznie surowiej!

Rząd zamierza poprawić bezpieczeństwo na drogach i chce tego dokonać drastycznym zwiększeniem kar, jakie przewiduje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Kierowcy mogą spodziewać się znacznie wyższych mandatów za prędkość, ale i za szereg innych wykroczeń, które zostały uznane za szczególnie niebezpieczne. Maksymalna grzywna po zmianach może wynosić nawet 30 000 zł! O jakich jeszcze zmianach i rozwiązaniach mówi projekt Rady Ministrów?

SprawdźIle kosztuje pijanego kierowcę wypadek? Finansowe konsekwencje mogą dobić!

Kierowcy będą musieli mieć się na baczności. Oprócz horrendalnie wysokich mandatów, zwiększyć ma się również liczba punktów karnych za poszczególne wykroczenia. Nie będzie już można zredukować ich liczby poprzez specjalne szkolenia, a na dodatek będą one miały wpływ na wysokość składki OC. Zmienić ma się również zasada przyznawania renty od sprawcy wypadku. Kolejną, niezwykle ważną zmianą ma być wprowadzenie instytucji czasowego (3-miesięcznego) niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia. Co miałoby to oznaczać w praktyce? Że gdy wsiądziemy za kierownicę bez prawa jazdy lub z sądowym zakazem prowadzenia, samochód przez jakiś czas nie będzie mógł legalnie poruszać się po drodze, niezależnie od tego, do kogo należy i kto miałby nim kierować.

Oto pełna lista zmian, proponowanych przez rząd:

 • Umożliwienie nakładania przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wkroczenia
 • Podwyższenie dolnej granicy wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;
 • Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
 • Podwyższenie maksymalnej wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
 • Podwyższenie mandatu karnego w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.
 • Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.
 • Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć: prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości; przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego; przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.
 • Umożliwienie orzeczenia renty bezpośrednio w postępowaniu karnym: obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym; przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.
 • Wprowadzenie instytucji czasowego (3-miesięcznego) niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:
 • Wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.
 • Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych - punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat; za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10; zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.
 • Uzależnienie wysokości składki OC od liczby punktów karnych: umożliwienie udostępnienia podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.
mandat karny, policja

i

Autor: Policja mandat karny, policja
Nasi Partnerzy polecają