Adrian Zandberg

Adrian Zandberg

Felietonista "Super Expressu". Współzałożyciel i członek władz Partii Razem. Do życia publicznego wdarł się debatą telewizyjną w 2015 roku, stając się twarzą nowej lewicy, odcinającej się od osób odpowiedzialnych za niekorzystne dla sytuacji pracowników rządy w latach III RP. W 2019 r. został wybrany posłem na Sejm.