Kierowcy czekali na nią od wielu lat! Ułatwi życie mieszkańcom i turystom

2019-11-07 11:44 domin/bs

Nowa trasa usprawni przejazd na ważnej drodze S11 łączącej Pomorze z Wielkopolską i Śląskiem. Obwodnica Szczecinka będzie otwarta dla kierowców od czwartku, od godzin popołudniowych.

W Szczecinku dotychczas często tworzyły się korki, gdyż przez miasto przechodzą dwie drogi krajowe i droga wojewódzka. Utrudnienia były szczególnie odczuwalne w okresie wakacyjnym, gdy ruch na prowadzącej nad morze drodze krajowej nr 11 wzrasta nawet trzykrotnie.

Było to odczuwalne przez kierowców jadących drogą krajową, ale również poruszających się w samym mieście. Hałas i spaliny były uciążliwe dla mieszkańców.

Obwodnica zmniejszy te niedogodności, wyprowadzając ruch tranzytowy ze Szczecinka. Węzeł drogowy Szczecinek Wschód zapewni skomunikowanie terenów przemysłowych, przyczyniając się do rozwoju regionu.

W ramach inwestycji powstała 12 km, dwujezdniowa obwodnica o dwóch pasach ruchu w każdą stronę z dwoma węzłami drogowymi oraz dwoma rondami na początku i końcu trasy.

Inwestycja wymagała budowy 13 wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt. Obwodnica omija Szczecinek od wschodu, przebiegając częściowo równolegle do linii kolejowej, między miastem, a jeziorem Wielimie.