QUIZ. Bardzo ciężkie polskie wyrazy. Bywało trudniej, ale i tak zapomnij o komplecie

2020-09-24 6:00 PMar
Słownik Poprawnej Polszczyzny
Autor: East News

W naszym czwartkowym quizie sprawdzamy waszą znajomość trudnych słów, jakie spotkać możemy w naszym rodzimym języku. Ile punktów uda wam się zdobyć?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Najnowsze