QUIZ: Czy znasz znaczenie tych trudnych słów? Tylko dla orłów

2019-08-21 12:10 INO
Kobieta nad książką
Autor: East News

Czy jesteś inteligentny? Sprawdź swoją wiedzę językową i odpowiedz na 10 pytań dotyczących znaczenia trudnych wyrazów. Powodzenia!

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Najnowsze