Nie tylko nowy stadion. Wkrótce ruszy też przebudowa ulic

2019-09-15 8:11 gk

Zmodernizowany stadion potrzebuje dobrego dojazdu, dlatego już niebawem ruszy przebudowa ulic, które do niego prowadzą. W piątek odbyło się przekazanie placu budowy.

Przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza to konieczność. Ich stan jest katastrofalny. Dlatego jednocześnie z modernizacją stadionu zostaną wyremontowane, wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zadanie nie będzie łatwe. Wykonawca będzie musiał skoordynować wykonywane roboty budowlane z zadaniami realizowanymi w sąsiedztwie, na terenie stadionu. W związku z tym konieczne będzie prowadzenie prac etapami, zachowując co najmniej jeden ciągły dojazd do placu budowy.

Zmodernizowane ulice mają być gotowe za 15 miesięcy. Koszt inwestycji to ponad 11 milionów złotych.