DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy to część rządowej tarczy antyinflacyjnej. Miał on zniwelować wzrost cen energii, gazu i żywności. Przyznawany był w oparciu o kryterium dochodowe. Państwo miało wypłacać pieniądze w …

dodano 5-12-2022

31 października 2022 roku to ostatni dzień w którym można złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Wnioski przyjmowane było w przedziale czasowym od 31 stycznia do 31 października. Komu przysługuje dodatko…

dodano 31-10-2022

Ostatnia chwila na złożenie wniosku o dodatek osłonowy! Świadczenie przysługuje bardzo wielu osobom – niezależnie od miejsca zamieszkania. Jest tylko kilka warunków. Wnioski i dokumenty można składać…

dodano 27-10-2022

Termin składania wniosków mija 31 października. Po tym czasie nie będą one rozpatrywane. Dodatek osłonowy to forma finansowego wsparcia dla obywateli. Rząd przeznaczył 4 mld zł dla blisko 7 milionów …

dodano 19-10-2022

W dobie wszechobecnej drożyzny i wciąż rosnącej inflacji seniorzy otrzymujący najniższe świadczenia emerytalne mogą czuć niepokój. Nie wiedzą jednak, że istnieją dodatki o które mają prawo się ubiega…

dodano 21-9-2022

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowany został projekt ustawy regulujący m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Projekt przewiduje również ogranicze…

dodano 12-8-2022

Węgla z importu i krajowych kopalń będzie więcej, podobnie jak nowych dodatków osłonowych. Mają one pojawić się we wrześniu. Już teraz to koszt około 35 mld zł – mówi na łamach "Rzeczpospolitej" Anna…

dodano 10-8-2022

Dodatek osłonowy za prąd i gaz to świadczenie jednorazowe wypłacane w dwóch ratach. Miesięcznie wynosi ok. 33-42 zł. Pieniądze przyznawane są bez względu na to, ile płacimy za prąd czy gaz. Słabo z…

dodano 11-6-2022

Od lipca ubiegłego roku blisko 3/4 właścicieli domów, zarządców budynków złożyło deklaracje o źródle ogrzewania nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - informuje szefowa Nadzoru …

dodano 30-5-2022

Pod koniec ubiegłego roku przyjęto ustawę o dodatku osłonowym, który był kluczowym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej mającej na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Infor…

dodano 1-4-2022

Zgodnie z zapowiedziami w marcu rozpoczęły się wypłaty dodatku osłonowego. Pieniądze z pierwszej transzy trafiły do niemal 7,5 tys. szczecińskich gospodarstw domowych, których właściciele spełnili us…

dodano 31-3-2022

Dodatek osłonowy to jeden z kluczowych elementów rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zrekompensować rosnące ceny energii, gazu i żywności osobom z niższymi dochodami. Program cieszy się wielki…

dodano 23-3-2022